Strona Głównatrendy & raportyKobieca  kariera, męska pasja, ale rodzina najważniejsza - ciekawe wyniki badań wśród pracowników korporacji

Kobieca  kariera, męska pasja, ale rodzina najważniejsza - ciekawe wyniki badań wśród pracowników korporacji

Gdy różnorodność jest dyżurnym tematem, a udział kobiet we władzach spółek giełdowych wciąż niesatysfakcjonujący warto kwestionować status quo. Citi od kilku lat eksploruje obszar aktywizacji zawodowej kobiet oraz podziału na kategorie męskie i kobiece. W tegorocznej edycji badań realizowanych przy okazji Dnia Kobiet wiodącym życiowym priorytetem dla respondentów niezależnie od płci było posiadanie rodziny i spędzanie z nią czasu, co zostawia kolejne kategorie daleko w tyle. 

Kariera jest istotniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn (49% vs 40%). Natomiast rozwijanie pasji to w zasadzie męska domena (60% vs 42%) – wynika z drugiej edycji wewnętrznych badań realizowanych w banku Citi Handlowy i centrum usług wspólnych Citi w Polsce, które pozwalają poznać zapatrywania pracowników korporacji na to co kobiece i męskie.
nowa CITI 8 marca infografika 1200x900 2.png
Jeżeli chodzi o najważniejsze aspekty życia to zarówno kobiety, jak i mężczyźni są zgodni, że spędzanie czasu z rodziną jest ich głównym priorytetem - odpowiada tak 91% kobiet i 83% mężczyzn. Ciekawe różnice pojawiają się na kolejnych miejscach – w przypadku mężczyzn, rozwijanie nowych pasji i zainteresowań jest zaraz po rodzinie (60% vs 42% dla kobiet). Z kolei kobiety na drugim miejscu stawiają karierę zawodową (49% vs 40% u mężczyzn).
Priorytety życiowe – status majątkowy ważniejszy dla mężczyzn niż dla kobiet.

Chociaż dla mężczyzn kariera zawodowa jest na 3 miejscu w strukturze wartości, to jednak chętniej niż kobiety deklarują chęć osiągnięcia wysokiego statusu majątkowego (29% vs 18% u kobiet). Kobiety z kolei bardziej cenią sobie prowadzenie życia towarzyskiego (32% vs 26% u mężczyzn).Ta prawidłowość - element materialny u męskich respondentów oraz cechy społeczne u kobiet – widoczne są w kolejnych pytaniach. Pierwiastek ludzki, czyli istotność relacji wraca u kobiecych respondentek w odpowiedzi na pytanie za co cenią pracę – miłą atmosferę/ dobre stosunki z współpracownikami wskazuje 54% kobiet (przy 42% mężczyzn). Mężczyźni doceniają w pracy możliwość posiadania wysokiej pensji – tak odpowiedziało aż 70% respondentów, a 56% respondentek.
nowa CITI 8 marca infografika 1200x900 3.png
Neutralne płciowo, czyli tak samo ważne dla wszystkich badanych są w pracy są jej warunki, tj: możliwość pracy zdalnej, elastyczność godzin, benefity, etc. Wskazuje je 70% uczestników ankiety. Zgodność występuje też w podejściu do spędzania czasu z rodziną – 83% badanych uważa, że ten element jest ich głównym życiowym priorytetem. Na potwierdzenie aż 72% respondentów w wolnym czasie zajmuje się dziećmi lub wnukami.

Co ciekawe korzystanie z Internetu (68%), które zajmuje drugą pozycję w sposobach spędzania wolnego czasu, wyprzedza czytanie książek (46%) czy oglądanie telewizji (41%).

Podział obowiązków domowych? Kobiety są z niego mniej zadowolone niż mężczyźni
W tegorocznej edycji nastąpił spadek w podejściu do dzielenia się obowiązkami domowymi – 84% osób deklaruje, że dzieli się nimi z partnerem/partnerką w porównaniu z 91% wskazań w 2016. Zdanie w tej kwestii jest zależne od płci - mężczyzni są akurat bardziej przekonani, że ten podział ma miejsce (88% vs 82% u kobiet).

Tak jak w ubiegłym roku, potwierdzony został rozdzwięk w zakresie równego podziału obowiązków. Niemal co druga biorąca udział w badaniu kobieta (48%) sądzi, że podział jest nierówny. To zdanie podziela jedynie 33% mężczyzn.Jeżeli chodzi o czas wolny, na wyróżnienie zasługuje fakt, że kobiety deklarują aż o 5h mniej wolnego czasu w tygodniu od mężczyzn (19h vs 24h u mężczyn). Typowa respondentka w czasie wolnym zajmuje się dziećmi (74% vs 69% mężczyni), a mężczyzna korzysta wtedy z internetu (70% vs 66% u kobiet).
W badaniu wzięło udział 776 osób. Ankieta była elementem kampanii wizerunkowej z udziałem prawdziwych pracownic Citi (właśnie ich twarze są na zdjęciu otwierającym artykuł). Osią kampanii była różnorodność,  której elementy przewijały się w historiach bohaterek na dedykowanej stronie www.dzialamzpasja.pl oraz w konkursie #dzialamzpasja na Facebooku nagradzającym i promującym kobiece pomysły na samorealizację. 
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj