Strona GłównaAktualnościCiti Handlowy rośnie wraz ze swoimi klientami
Aktualności

Citi Handlowy rośnie wraz ze swoimi klientami

  • Ponad 1mld zł na wsparcie codziennych planów klientów indywidualnych  
  • Biznes klientowski coraz większy – przychody w górę o 4 proc. rok do roku
  • Wzmocnienie bankowości relacyjnej – wzrost wolumenów FX oraz salda rachunków operacyjnych
  • Stabilny bank dla klientów i inwestorów - solidna baza kapitałowa i poziom współczynnika wypłacalności znacznie powyżej wymagań regulatora

- Citi Handlowy rośnie co odzwierciedla poziom przychodów Banku, który jest o 4 proc. wyższy rok do roku. Konsekwentna realizacja strategii wzrostu możliwa jest dzięki pracy zmotywowanego i utalentowanego zespołu. Dokonując transformacji w bankowości detalicznej zmieniliśmy nasz model działania tak by pracownicy banku byli blisko codziennych spraw klientów i dynamicznie reagowali na ich potrzeby. Takie podejście się sprawdza, dlatego realizujemy je także wobec klientów firmowych, gdzie relacyjność obok globalnej oferty to jedna z podstawowych naszych przewag rynkowych. To był też kolejny kwartał dobrej współpracy z naszymi klientami. Aktywnie wspieraliśmy ich w realizacji planów rozwoju oraz ekspansji zagranicznej. Od początku roku wspomagaliśmy realizację potrzeb klientów indywidualnych, przyczyniając się do wzrostu konsumpcji na poziomie 1 mld zł. W tym samym okresie do klientów korporacyjnych na realizację ich projektów trafiła kwota ponad 1,3 mld zł.

powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlow.

W III kwartale 2017 banku zysk Citi Handlowy osiągnął poziom 172 mln zł. Bank utrzymał rosnącą tendencję na polu finansowania planów rozwoju klientów instytucjonalnych. Najsilniej w trzecim kwartale 2017 roku wzrosły kredyty dla firm z portfela klientów globalnych, o 42 proc r./r., natomiast cały obszar klientów instytucjonalnych (korporacje, klienci globalni i MŚP) wzrósł o 8 proc w tym okresie.
Bank intensywnie wspierał tez klientów indywidualnych. Dynamika wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych utrzymuje się na dodatnim poziomie - 5 proc. r./r. W strategicznym obszarze klientów zamożnych widoczny wzrost portfela: 23 proc (Citi Private Client) i 16 proc (Citi Gold) w ciągu 12 miesięcy.

Pierwszy nowoczesny model bankowości detalicznej 

Wdrożona w marcu 2017 nowoczesna platforma Citibank Online spotkała się z uznaniem klientów. Poziom satysfakcji użytkowników ze współpracy z Bankiem przez internet i z wykorzystaniem kanałów mobilnych, mierzony wskaźnikiem NPS wzrósł z poziomu 4 proc w marcu tego roku do poziomu 28 proc. na koniec III kwartału .
Klienci jeszcze lepiej oceniają Citibank Online w kanałach mobilnych – tu NPS podwyższył się z poziomu 7 proc. w marcu tego roku do 51 proc na zakończenie III kwartału. Udział aktywnych użytkowników bankowości mobilnej względem portfela klientów detalicznych Citi Handlowy wyniósł 17 proc., co stanowi wzrost o 5 p.p., względem analogicznego okresu w 2016 roku. Jednocześnie, użytkownicy cyfrowi stanowili 72 proc. wszystkich klientów aktywnych transakcyjnie na koniec III kwartału 2017 roku, co stanowi wzrost o 1 p.p. w porównaniu do II kwartału 2016 roku.
Bank konsekwentnie też zwiększa rolę kanałów elektronicznych w sprzedaży produktów bankowych. Jednym z motorów wzrostów sprzedaży online pozostaje nowoczesny Citibank Online. W III kwartale 2017 roku udział sprzedanych kart kredytowych przez kanał internetowy kształtował się na poziomie 31% w odniesieniu do całości akwizycji kart kredytowych w Banku.
Bank pozostał wiodącym podmiotem na rynku kart kredytowych. Klienci coraz chętniej korzystają z tego produktu - na koniec III kwartału 2017 portfel kart wzrósł o ok. 2 800 kart wobec III kwartału 2016 (87 proc) nowej sprzedaży stanowią karty Citi Simplicity). W III kwartale 2017 roku udział sprzedanych kart kredytowych przez kanał internetowy kształtował się na poziomie 31 proc. w odniesieniu do całości akwizycji kart kredytowych w Banku.Na koniec września 2017 liczba kart kredytowych z logo Citi Handlowy w portfelach Polaków wyniosła 701,8 tys.
Konsekwentna strategia koncentracji na segmencie klientów zamożnych i o wyższych dochodach przynosi rezultaty, saldo rachunków bieżących wyniosło na koniec III kwartału 2017 roku do ponad 5,7 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 16 proc.
Citi Handlowy skutecznie adresuje potrzeby klientów szukających wartościowych opcji inwestowania kapitału – Bank jest w czołówce pod względem liczby funduszy będących w jego ofercie, w tym funduszy zagranicznych. Wzrost sprzedaży tego typu produktów r./r. wyniósł 28 proc.

Bank pierwszego wyboru dla klientów
z globalnymi aspiracjami 

Na koniec września 2017 roku na skutek aktywizacji dotychczasowych i nowo pozyskanych klientów, Bank odnotował przyrost sald na rachunkach klientów instytucjonalnych. W III kwartale 2017 roku średnie miesięczne salda utrzymywane na rachunkach bieżących w Banku wzrosły o 23 proc w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku, wzrost sald utrzymywanych na rachunkach złotowych wyniósł 31 proc.
Citi Handlowy konsekwentnie realizuje strategię bankowości relacyjnej, której skuteczność odzwierciedla wzrost depozytów bieżących o 19 proc r./r. Wolumeny klientów instytucjonalnych na koniec III kwartału 2017 roku wzrosły o 8 proc. Szczególnie ten wzrost widać patrząc na aktywa klientów globalnych, których wartość wzrosła o 42 proc. w ciągu 12 miesięcy. Przykładami znaczących projektów w tym obszarze jest współfinansowanie inwestycji o wartości 1,3 mld zł jednego z kluczowych globalnych klientów Banku z branży samochodowej. Citi Handlowy niezmiennie zapewnia wsparcie dla planów międzynarodowej ekspansji lokalnych firm – takim krokiem było udzielenie kredytu konsorcjalnego w wysokości ok. 50 mln euro dla wiodącego polskiego producenta płytek ceramicznych i artykułów wyposażenia łazienek.
Bank niezmiennie zajmuje silną pozycję na rynku FX. Wolumeny FX wzrosły o 4 proc. kwartał do kwartału. Z ofertą ponad 130 walut Citi Handlowy pozostaje przy tym bankiem pierwszego wyboru dla klientów realizujących swój biznes w najdalszych zakątkach świata. Dla większej wygody klientów dostęp do platformy Citi FX Pulse, jak i systemu bankowości elektronicznej dla firm, CitiDirect, dostępne są za jednym logowaniem.

Więcej informacji o wynikach Banku za III kwartał 2017 rok w raporcie na stronie Relacji Inwestorskich: www.citihandlowy.pl
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj