Gdy byłam mała, moja pracująca mama rzadko pomagała mi w lekcjach. Wracała do domu wykończona, dobrze po godzinie 17.00, co niekoniecznie jest receptą na sukces w pracach domowych. Większość czasu opracowywałam zadania domowe samodzielnie i ponosiłam konsekwencje wtedy, ...

20 lutego 2019

Life-long learning – czy to już jest wymóg dzisiejszych czasów czy kaprys nużącej nas rzeczywistości, ciągła chęć zmiany i dążenia ku lepszej wersji samego siebie? Czy będziemy uczyć się przez całe życie?

29 marca 2018