Strona Głównamój blogJakie zmiany dla klientów Citi Handlowy wprowadza dyrektywa PSD2
mój blog

Jakie zmiany dla klientów Citi Handlowy wprowadza dyrektywa PSD2

Kończą się powoli czasy, kiedy za towary i usługi płaciliśmy gotówką. Jednocześnie coraz więcej rzeczy kupujemy w sklepach internetowych. To wszystko wymusza dostarczania wygodnych i coraz nowocześniejszych rozwiązań płatniczych dla wymagających Klientów. Na te wyzwania odpowiada europejska dyrektywa PSD2. Jej celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności rynku płatniczego, w taki sposób, żeby był jak najbardziej przyjazny dla Konsumenta.

Co oznacza tajemniczy skrót PSD2
PSD2 to skrót od Payment Services Directive 2 czyli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Nakazuje ona bankom zapewnienie dostępu do rachunków swoich Klientów zewnętrznym podmiotom określanym jako TPP (Third Party Providers) czyli na przykład innym bankom, fintechom, serwisom płatniczym. Klient każdorazowo na taki dostęp musi wyrazić zgodę.
Takie założenia potrzebują konkretnych rozwiązań i w tym celu dyrektywa:
  • Reguluje nowe rozwiązania finansowe, wprowadza jednolite normy prawne na rynku płatności, zwiększa konkurencyjność pomiędzy podmiotami finansowymi.
  • Podwyższa standardy bezpieczeństwa płatności poprzez wprowadzenie tzw. silnego uwierzytelniania.
  • Wprowadza w życie koncept tzw. „otwartej bankowości” czyli otwarcia rynku usług bankowych na podmioty trzecie (tzw. TPP – Third Party Providers) zajmujące  się usługami płatniczymi.
  • Zapewnia lepszą ochronę konsumentów i ich danych.
Co to wszystko oznacza dla mnie, jako klienta banku
Citi Handlowy na bieżąco dostosowuje się do norm wprowadzanych przez PSD2, część z nich można zaobserwować już teraz:
- Krótszy czas rozpatrywania reklamacji dla usług płatniczych i zwrotu pieniędzy w przypadku transakcji nieautoryzowanych.
- Mniejszą kwotę odpowiedzialności za transakcję, które odbyły się bez Twojej wiedzy – ze 150 euro do 50 euro.
- Nowy sposób naliczania opłat dodatkowych za przelewy, które zrealizujesz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W niedalekiej przyszłości czeka Cię jeszcze:
- Zastosowanie tzw. silnego uwierzytelniania (SCA). Już niedługo do wszystkich transakcji dokonywanych w internecie trzeba będzie używać Citi Mobile Token, który znacznie zwiększy bezpieczeństwo Twoich środków finansowych.
- Wprowadzenie bezpieczniejszego logowania – co 90 dni będziemy prosić Cię o silne uwierzytelnienie za pomocą Citi Mobile Token lub jednorazowego kodu SMS
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Citi Handlowy - Dyrektywa PSD2 i otwarta bankowość

Citi Handlowy - Dyrektywa PSD2 i otwarta bankowość

Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj