Strona GłównaAktualnościCiti Handlowy konsekwentnie rośnie
Aktualności

Citi Handlowy konsekwentnie rośnie

- Wzrost zysku netto o 31% r./r  - po trzech kwartałach 487 mln zł

- Przychody głównym motorem wzrostu zysku – 8% r./r. w górę, po trzech kwartałach 1 647 mln zł

- ROE powyżej 10% (10,2%);

- Wolumeny kredytowe rosną szybciej niż na rynku:

- o 10% r./r. w bankowości instytucjonalnej
- o 6% r./r. w bankowości detalicznej

- Depozyty w bankowości detalicznej (klienci zamożni) do góry – 8% r./r.

- Wynik odsetkowy - 828 mln zł (wzrost o 5% r./r.). Wynik odsetkowy od klientów rósł jeszcze szybciej - +8% r./r.

- Koszty operacyjne pod kontrolą - 902 mln zł (1% niżej r./r.)

  
- Dokonania minionego kwartału potwierdzają naszą konsekwencję w realizacji strategii wzrostu w kluczowych dla nas obszarach. Byliśmy blisko naszych klientów, co świetnie pokazuje dwucyfrowy, wyższy niż na rynku, wzrost wolumenów w bankowości instytucjonalnej i wzrost powyżej rynku w bankowości detalicznej. Wspieraliśmy naszych klientów w realizacji ich planów, ale też  proaktywnie zmienialiśmy ofertę w odpowiedzi na zmiany rynkowe. Wraz z awersją klientów na ryzyko – zaoferowaliśmy klientom konkurencyjną ofertę depozytową, pozyskując przy tym nowych klientów zainteresowanych budowaniem długoterminowej relacji z bankiem, powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy. - Jesteśmy gotowi na dalsze inwestycje, by wprowadzić naszych klientów do bankowość jutra. Nowa aplikacja Citi Mobile, po tym jak podbiła najbardziej wymagający technologicznie rynek na świecie – Singapur, w 2019 zostanie wprowadzona na polskim rynku. Jednocześnie rozwijać będziemy zastosowanie procesów robotyzacji oraz zastosowania sztucznej inteligencji w zakresie dużych zbiorów danych, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na wzrost efektywności Banku.
Po trzech kwartałach 2018 zysk Citi Handlowy wzrósł o ponad 30% i osiągnął poziom 487 mln zł. Głównym motorem wzrostu zysku netto były przychody, które wyniosły 1 647 mln zł (wzrost o 8% r./r.).  Wynik odsetkowy od klientów rósł jeszcze szybciej, bo +8% r./r. (zgodnie ze wzrostem wolumenów). Wynik prowizyjny wyniósł 416 mln zł (spadek o 5% r./r.).  Koszty operacyjne wyniosły 902 mln zł (spadek o 1% r./r.). Koszty ryzyka po trzech kwartałach zamknęły się na poziomie 52 mln zł (spadek o 20% r./r.);
Senatorska.JPG
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj