- Wzrost zysku netto o 31% r./r  - po trzech kwartałach 487 mln zł

14 listopada 2018

Zysk netto trzykrotnie wyższy niż w 2017 roku – 146 mln zł. W I kwartale 2018 roku Bank urósł w obszarze przychodów o 21 proc rok do roku, do poziomu 567 mln zł. Dobrą, pozytywną dynamikę Bank utrzymał we wszystkich liniach przychodów: wynik odsetkowy: +9 proc r./r. , wy...

11 maja 2018

Bank ma za sobą kolejny rok widocznego wzrostu przychodów (z wyłączeniem transakcji VISA) z działalności klientowskiej, przychody w górę o 8 proc. rok do roku. 

14 lutego 2018