Strona Głównaludzie & wydarzeniaTrzy razy Nagroda Emerging Market Champions
ludzie & wydarzenia

Trzy razy Nagroda Emerging Market Champions

Rodzinny biznes, który urasta do rangi światowego gracza; energetyka przyjazna środowisku dla rozwoju polskiej gospodarki i wreszcie gigant branży obuwniczej, który odnosi spektakularny sukces online – to historie tegorocznych laureatów Nagrody Emerging Market Champion. Edycji wyjątkowej, bo w tym roku wzbogaconej o nową kategorię – czempiona nowej gospodarki czyli firmy z sektora e-commerce.

Kapituła konkursu doceniła CCC za twórcze i konsekwentne użycie internetu oraz nowych technologii (...) Dzięki dynamicznemu rozwojowi tradycyjnego biznesu oraz efektywnemu wdrożeniu elektronicznych i mobilnych kanałów sprzedaży firma jest największą spółką detaliczną i największym producentem obuwia w Europie

- Nasza coroczna gala Nagrody Emerging Market Champions stanowi doskonałe uzupełnienie do toczącej się dyskusji na temat idei wolnego handlu. Wskazujemy bowiem liderów, dla których granice geopolityczne nie stanowiły przeszkody, by rozwijać biznes. Z korzyścią do lokalnych społeczności, dla klientów i dynamiki wzrostu przedsiębiorstw, mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy. W tym roku do grona laureatów trafia nowy czempion. To czempion z sektora e-Commerce. Gospodarka cyfrowa zmienia handel, usługi i produkcję sprawiając, że globalizacja czy ekspansja międzynarodowa stają się tylko przypisem do zmian, jakie nas czekają w XXI wieku.
Wyróżnić najlepszych i zainspirować środowisko biznesowe do dalszego rozwoju – taki cel przyświeca konkursowi Emerging Market Champions. Nagroda zainicjowana przez prezesa Citi Handlowy, Sławomira S. Sikorę już od pięciu lat przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy liderom światowej ekspansji. Z niemal 100 zgłoszonych kandydatur na podium trafiły trzy – w kategorii polskich firm rozwijających działalność za granicą Wielton oraz CEZ - z grupy przedsiębiorstw z rynków wschodzących inwestujących w Polsce.
Firma Wielton S.A. wyróżniona została za organiczny rozwój biznesu. To przykład biznesu, który z poziomu małej firmy rodzinnej urósł do rangi jednego ze światowych liderów na wysokokonkurencyjnym rynku. Dzięki konsekwentnemu doskonaleniu procesów produkcyjnych i przemyślanej międzynarodowej strategii akwizycyjnej Wielton jest obecnie wśród trzech największych dostawców naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie.
CEZ Group doceniony został za konsekwentne inwestowanie w Polsce w energetykę przyjazną środowisku. W Polsce firma jest obecna od 13 lat inwestując blisko 600 mln zł w systematyczną poprawę wydajności działań przy jednoczesnej dbałości o spełnianie restrykcyjnych norm ekologicznych. Konsekwentnie wspiera przy tym rozwój strategicznej gałęzi polskiej gospodarki jaką jest energetyka.
Laureatem nowej kategorii w konkursie Nagroda Emerging Market Champions została firma CCC S.A. Kapituła konkursu doceniła CCC za twórcze i konsekwentne użycie Internetu oraz nowych technologii dla utrzymania wysokiej jakości usług dla klienta i wysokiej dynamiki wzrostu. Dzięki dynamicznemu rozwojowi tradycyjnego biznesu oraz efektywnemu wdrożeniu elektronicznych i mobilnych kanałów sprzedaży firma jest największą spółką detaliczną i największym producentem obuwia w Europie.
Ideą Nagrody Emerging Market Champions jest promowanie pozytywnych praktyk działań gospodarczych w wymiarze międzynarodowym, a także budowanie zrzeszającą osoby z różnych środowisk, istotnych dla życia publicznego i gospodarczego w Polsce, m.in.: byłych i obecnych ministrów, prezydentów miast, rektorów uczelni wyższych, ambasadorów państw z emerging markets w Polsce, przedstawicieli izb gospodarczych i mediów. W tym roku ponad 100 członków Rady nominowało prawie 100 podmiotów. Wybór jest efektem analizy m.in. skali działalności, zasięgu geograficznego inwestycji a w przypadku zagranicznych inwestorów kluczowe pozostawały takie kwestie jak skala inwestycji w Polsce oraz liczba stworzonych miejsc pracy na terenie Polski. . Przy wyborze czempiona e-commerce z kolei oceniana pozostaje natomiast efektywność wdrożonych technologii cyfrowych w procesie produkcji i sprzedaży. 
Po wręczeniu nagród odbywa się dyskusja panelowa pod patronatem Citi Handlowy poświęcona "nowemu podziałowi świata", moderowana przez Andrzeja Olechowskiego przewodniczącego Rady Nadzorczej banku. W panelu wziął udział Charles R. Johnston, Dyrektor Zarządzający International Government Affairs, Citi. 
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj