src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />
Strona Głównaludzie & wydarzeniaBank i kultura, czyli o wspieraniu ochrony dziedzictwa kulturowego przez NGOs
ludzie & wydarzenia

Bank i kultura, czyli o wspieraniu ochrony dziedzictwa kulturowego przez NGOs

8 lutego po raz osiemnasty przyznano Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od osiemnastu lat przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za szczególne osiągnięcia na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku nagroda trafiła na ręce Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich, którzy nie wahają się angażować i realizować przedsięwzięć, które swoją skalą wykraczają poza granice naszego kraju. Ich kandydatura w najwyższym stopniu oddaje idee Nagrody.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Krzysztof i Elżbieta Pendereccy pełnią funkcję ludzi – instytucji. Przez całe życie zawodowe działali na rzecz młodych, uzdolnionych twórców. Dzięki ich zaangażowaniu polscy artyści mają dostęp do największych, muzycznych sław. Poprzez promowanie talentów, pokazują wysoką jakość polskiej muzyki na arenie międzynarodowej, umożliwiając szerszemu odbiorcy jej poznanie.
Fundacja Kronenberga _gieysztor foto.jpg
Oboje z wielką pasją angażują się także w przedsięwzięcia artystyczne mające na celu tworzenie muzyki. Wielkanocny Festiwalu Ludwiga van Beethovena na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Polsce. Każda edycja Festiwalu posiada temat przewodni, wokół którego zbudowany jest program wydarzeń. W ramach imprezy organizowane są koncerty symfoniczne, kameralne i recitale wykonywane przez światowej klasy muzyków. Istotą tego wydarzenia jest z jednej strony przybliżanie dorobku twórczego wybitnych, światowych muzyków, z drugiej angażowanie weń młodych, zdolnych twórców.
Państwo Pendereccy niestrudzenie, realizują misję, która sami sobie wyznaczyli: promocję polskiej muzyki i kultury. Podejmowane przez nich przedsięwzięcia zaskakują skalą. Budowa Centrum Muzyki w Lusławicach to swoisty fenomen na skalę krajową. Kampus – światowej klasy obiekt edukacyjno - koncertowy powstał w ciągu zaledwie szesnastu miesięcy. Jak mówi sam kompozytor:  

„ Było to szalone przedsięwzięcie, ale w tym szaleństwie była metoda”.

Centrum jest miejscem spotkań utalentowanych, młodych muzyków i profesorów – wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. Dzięki cennym kontaktom i wymianie doświadczeń, młodzi artyści otrzymują pogłębioną wiedzę o stylach muzycznych, jak również o strukturze i znaczeniu dzieła muzycznego. Celem nadrzędnym Europejskiego Centrum Muzyki jest rozwijanie u młodych wykonawców umiejętności interpretowania muzyki (solowej, kameralnej i orkiestrowej).

Załączniki

Pobierz wszystkie

CITY.pdf

pdf | 569 KB

Pobierz
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj
src="https://www.online.citibank.pl/scripts/tracking/mbox.js " /> src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />