Strona GłównaAktualnościJak odbudować gospodarkę
Aktualności

Jak odbudować gospodarkę

Fragment wypowiedzi Sławomira S. Sikory, prezesa Citi Handlowy, podczas debaty Odbudowa Gospodarki Polski i Innych Krajów Podczas Recesji (20. Banking Forum):

Analizując trzy kryzysy, Wielki Kryzys z lat trzydziestych, kryzys z roku 2008 oraz obecny, ekonomista LSE Paul De Grauwe pokazał, że dużo większa szybkość wychodzenia z recesji (recovery) dziś jest przede wszystkim efektem silnego wsparcia gospodarek przez rządy i banki centralne, w połączeniu z działaniami sektora bankowego.

Przechwytywanie10.JPG
Pierwszy etap kryzysu związanego z pandemią przeszliśmy stosunkowo dobrze, w następnej fazie konieczne jest podtrzymanie dobrej współpracy rządów i sektora finansowego. Należy jednak pamiętać, że dla sektora bankowego w Polsce obecna sytuacja jest coraz trudniejsza z kilku powodów. Sektor jest wysoko skapitalizowany i zaawansowany technologicznie, natomiast nierentowny. Wzrosło też ryzyko systemowe wynikające z faktu, że w pierwszym półroczu 20 banków odnotowało stratę. Do tej pory nie został też zrealizowany postulat sektora bankowego o uwolnienie od podatku nowych kredytów dla firm, co by stymulowało finansowanie. Niepokojący jest fakt, że finansowanie budżetu rośnie zdecydowanie szybciej niż finasowanie przedsiębiorstw. W dłuższym okresie może to mieć negatywny efekt, dlatego potrzebna jest korekta tego zjawiska, co musi oznaczać inny sposób regulowania sektora finansowego
Dla polskich i międzynarodowych firm pandemia i sposób radzenia sobie z nią mają kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pytania, które dziś zadają sobie wszyscy, to pytanie o prawdopodobieństwo kolejnego lockdown'u i kwestia dostępności finansowania. Wszyscy przedsiębiorcy uważnie obserwują rozwój pandemii i reakcje na nią, bo to będzie determinować przyszłość. Pomoc dla służby zdrowia, w moim przekonaniu, powinna być traktowana jako pomoc dla gospodarki, bo będzie mieć równie mocny na nią wpływ, jak wsparcie dla firm.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj