Strona Głównamój blogBudowa portfela inwestycyjnego w obecnych realiach rynkowych. Praktyczne spojrzenie i wyzwania dla inwestora
mój blog

Budowa portfela inwestycyjnego w obecnych realiach rynkowych. Praktyczne spojrzenie i wyzwania dla inwestora

Wyzwania dla inwestorów w kontekście niskich stóp procentowych i przyczyny słabych stóp zwrotu.

10 września 2020r przeprowadziliśmy dla naszych klientów wirtualne seminarium, na którym omówione zostały praktyczne zagadnienia dotyczące budowy portfela inwestycyjnego w kontekście obecnej sytuacji rynkowej. Wśród prowadzących, oprócz Macieja Pietraszkiewicza, Dyrektora Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych w Citi Handlowym, gościliśmy  przedstawicieli Generali Investments – Krzysztofa Orlika i Piotra Minkinę.
Prelegenci skupili się na omówieniu poniższych zagadnień:
  1. Wyzwania dla inwestorów w kontekście niskich stóp procentowych i przyczyny słabych stóp zwrotu
  2. Bieżąca sytuacja w globalnej gospodarce i perspektywy
  3. Wyniki inwestycyjne i trendy dla różnych klas aktywów w czasie pandemii
  4. Nastroje inwestorów
  5. Błędy behawioralne w procesie inwestycyjnym
Obecna sytuacja rynkowa niesie dla inwestorów szereg wyzwań co związane jest z bardzo niskimi stopami procentowymi. Dodatkowym problemem jest inflacja, która mimo, że w większości krajów nie jest wysoka, w dłuższej perspektywie systematycznie pomniejsza realną wartość pieniądza. W takich realiach lokowanie całości aktywów na depozytach bankowych, wydaje się nie być najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dlatego z punktu widzenia inwestora, szczególnie dzisiaj istotne jest zbudowanie zdywersyfikowanego portfela, dzięki któremu będzie możliwe zrealizowanie krótko- i długoterminowych celów inwestycyjnych. Przeprowadzone badania wskazują, że inwestorzy mają dość wygórowane oczekiwania dotyczące przyszłych stóp zwrotu. W rzeczywistości, zrealizowane stopy zwrotu z inwestycji są bardzo słabe, co związane jest między innymi błędami behawioralnymi, nadmierną koncentracją czy też zbyt aktywnym handlem.

Bieżąca sytuacja w globalnej gospodarce i perspektywy

Rok 2020 najpewniej przyniesie spadek globalnego PKB, zaś w przyszłym roku oczekiwane jest wyraźne odreagowanie. Wybuch pandemii i załamanie  gospodarcze przyniosły zdecydowane reakcje banków centralnych oraz rządów na całym świecie. Gdyby nie bezprecedensowe pakiety fiskalne, obniżki stóp procentowych i uruchomienie programów skupu obligacji, recesja w światowej gospodarce byłaby bardziej  dotkliwa.

Wyniki inwestycyjne i trendy dla różnych klas aktywów w czasie pandemii

Wzrosty cen obligacji wspierane przez zakupy prowadzone przez banki centralne sprawiły, że dzisiaj inwestorom coraz trudniej znaleźć jest instrumenty dłużne oferujące przyzwoitą rentowność. Na rynku akcji po panicznym załamaniu indeksów giełdowych w marcu, w kolejnych miesiącach obserwowaliśmy równie silne odreagowanie. Indeksy amerykańskie ustanowiły nawet historyczne maksima. Brak alternatyw na rynku bezpiecznych aktywów, kieruje inwestorów w stronę rozwiązań o większej potencjalnej stopie zwrotu, ale też o większym ryzyku.

Nastroje inwestorów

Przytoczone w trakcie webinarium badania dotyczące nastrojów, wskazują na neutralny bądź negatywny sentyment wśród inwestorów. W tym kontekście dość często sprawdza się podejście kontrariańskie – bardzo złe nastawienie do rynku akcji oznaczać może szansę na odreagowanie, zaś euforia na rynku może zwiastować korektę i przecenę na indeksach giełdowych.

Błędy behawioralne w procesie inwestycyjnym

Nadmierny optymizm i pewność siebie sprawiają, że inwestorzy przeceniają prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnego wyniku. Błąd pewności wstecznej pojawia się w sytuacji, gdy z perspektywy czasu oceniamy przeszłe wydarzenia jako łatwe do przewidzenia. Z kolei awersja do ryzyka wpływa na to, że odczuwamy ból straty silniej niż radość z zysków. Wyżej wymienione, to tylko niektóre z licznych błędów behawioralnych, które mają negatywny wpływ na wyniki inwestycyjne. Dlatego tak ważne jest aby mieć świadomość istnienia tych błędów i spróbować je wyeliminować lub chociażby ograniczyć.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z całością nagrania z wirtualnego webinarium dostępnego pod poniższym linkiem ++++++++
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj