Strona Głównatrendy & raportyPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIGRANTÓW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIGRANTÓW

Migranci stają się powoli codziennością polskiego krajobrazu ekonomicznego i społecznego. Czy są przedsiębiorczy? Czy zakładają firmy? Jakie branże są przez nich najbardziej oblegane? O tym mówi raport „Hello Entrepreneurship 2020. Przedsiębiorczość społeczna migrantów i migrantek w Polsce” przygotowany o  przez Fundację Ashoka i Citi Foundation przy współpracy z Fundacją Citi Handlowy.  

Z doświadczenia wiem, że migranci często mają unikalną postawę. Biorą sprawy w swoje ręce i są proaktywni. Nie boją się wyzwań, bo najważniejszemu wyzwaniu już sprostali, opuszczając swoje rodzinne domy. Biorąc pod uwagę negatywne tendencje demograficzne i związany z tym niedobór pracowników w wielu branżach, napływ cudzoziemców gotowych uczestniczyć w życiu ekonomicznym jest bardzo potrzebny. Bez ich udziału imponujące tempo wzrostu gospodarczego, jakie obserwowaliśmy w ostatnich latach, nie byłoby możliwe. Tym bardziej warto wspierać przedsiębiorczość migrantów i migrantek. Szczególnie dzisiaj, gdy mierzymy się z wyjątkową i nieprzewidywalną sytuacją pandemii, mówi James Foley, Członek Zarządu Citi Handlowy.
Zależy nam wspólnie, aby nasze działania przyczyniły się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce w obszarze innowacyjności społecznej, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych. Migracje są faktem i będą przybierać na sile. Nawet obecne zamknięcie granic z powodu pandemii koronawirusa nie powstrzyma ruchów między krajami, podkreśla Agata Stafiej-Bartosik, Country Director Ashoka Poland.
Według danych Eurostatu w ciągu 2018 roku przyjęła najwięcej migrantów w całej Unii Europejskiej (635 tys. na 3,2 mln w UE). Okazuje się, że zdecydowanie najczęstszym powodem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy. W roku 2019 dotyczyło to prawie 73 proc. spraw (prowadzonych przez Urząd ds. Cudzoziemców). W dalszej kolejności chęć pozostania w naszym kraju motywowana była sprawami rodzinnymi, a co dziesiąty obcokrajowiec planował pozostać w Polsce ze względu na rozpoczęcie lub kontynuację studiów. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówią o  ponad 651 tys. ubezpieczonych cudzoziemców pochodzących z ponad 170 państw. Co więcej informacje z tego samego źródła potwierdzają, że w Polsce rodzi się coraz więcej migranckich dzieci.  
Jak  pragnienie migrantów do pozostania i zawodowego funkcjonowania w Polsce przekłada się na chęć zakładania przez nich własnych przedsiębiorstw? Z wykazu składek ubezpieczeń społecznych można wyciągnąć jednoznaczne wnioski: w 2019 z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej składki opłacało 19500 obcokrajowców – rok wcześniej było ich mniej  o prawie 1,6 tys.
Ponad 90% rozpoczynających przygodę z własnym biznesem zakłada spółki z.o.o., w większości przypadków jest to ich pierwsza firma. Wśród migranckich przedsiębiorców w przeciwieństwie rodzimej przedsiębiorczości, kobiety stanowią prawie połowę zakładających firmy. Profil przedsiębiorstwa często zależy od narodowości. Wśród branży budowlanej dominują Białorusini oraz Ukraińcy z kolei wśród obywateli Bangladeszu, Indii, Pakistanu największą popularnością cieszą się lokale gastronomiczne. W ciągu ostatnich kilku lat można też zaobserwować nowy trend: coraz więcej naszych wschodnich sąsiadów zakłada w Polsce spółki, do których delegują pracowników ze swoich firm, działających poza granicami naszego kraju.  
Jedną z najtrudniejszych do przejścia przeszkód, na jakie napotykają przyszli przedsiębiorcy jest brak jednego źródła informacji dla cudzoziemców, chcących zakładać podmioty gospodarcze. Rozproszone i dostępne informacje nie są wystarczająco jasne i precyzyjne dla obcokrajowców. Wiedza praktyczna, jak np. ta, którą dysponują doradcy gospodarczy, nie jest możliwa do uzyskania na żadnych stronach internetowych.
Chcąc wspomóc migrantom w realizacji marzeń o własnym biznesie Fundacja Ashoka oraz Citi Foundation we współpracy z Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga uruchomiły program Hello Entreprenurship. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski. W ramach pierwszej edycji programu zorganizowano warsztaty w Gdańsku, Warszawie i Lublinie oraz trzy webinaria w których udział wzięło łącznie 140 osób. Finalnie, program zaowocował 9 przedsiębiorstwami społecznymi prowadzonymi przez migrantki i migrantów.
Raport dostępny na stronie:

Raport o społecznej przedsiębiorczości migrantów i migrantek w Polsce - Hello Entrepreneurship 2020 | Ashoka | Everyone a Changemaker

Prezentujemy Wam raport na temat społecznej przedsiębiorczości migrantów i migrantek w Polsce. W raporcie znajdziecie diagnozę na temat migranckiej przedsiębiorczości społecznej w Polsce, opis dziewięciu inicjatyw biznesowo-społecznych migrantów i migrantek, które wspieraliśmy podczas p

Załączniki

Pobierz wszystkie

Przedsiebiorczosc migrantow _informacja prasowa.docx

docx | 138 KB

Pobierz
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj