Na wyniki inwestycyjne znaczący wpływ mogą mieć dane napływajace z poszczególnych gospodarek i na pewno warto je śledzić. Dzisiaj  na szczególną uwagę zasługują dane dotyczące  gospodarek strefy euro. Dlaczego?

28 czerwca 2018