Strona Głównatrendy & raportyCzy Polska ma szansę stać się hubem usług IT Europy – raport o polskich firmach tworzących oprogramowanie  

Czy Polska ma szansę stać się hubem usług IT Europy – raport o polskich firmach tworzących oprogramowanie  

Branża IT w Polsce notuje dynamiczny wzrost i pozostaje jednym ze strategicznych sektorów krajowej gospodarki. Aż 75 proc. działających w Polsce firm tworzących oprogramowanie zanotowało w 2018 r. co najmniej 20-proc. wzrost przychodów a 11 proc. z nich - co najmniej podwoiło swoje przychody, wynika z badań, które przeprowadziła Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z Organizacją Pracodawców Sektora IT (SoDA). Łączne obroty tych firm sięgają ok. 1 mld zł rocznie.  

Blisko połowa z badanych firm osiąga przychody w wysokości do 5 mln złotych, a w przypadku 9 proc. kwota ta przekracza 25 mln złotych. Jako branża, polskie software house’y dobrze radzą sobie po rozpoczęciu działalności - aż 89 procent z nich osiągnęła rentowność już w pierwszym roku od startu. Większość w ostatnim roku zwiększyła zatrudnienie o ponad jedną czwartą, przy czym 11 procent z tych firm podwoiło liczbę pracowników. Niemniej jednak duża konkurencja o świetnie wykwalifikowanych programistów to jedno z ważniejszych wyzwań dla tych spółek.
- Dane, które zebraliśmy w raporcie, pokazują, że reputacja Polski jako „informatycznego zagłębia Europy” jest prawdziwa i zasłużona, - powiedział Aleksander Łakomski, odpowiedzialny za klientów z sektora MŚP w Citi Handlowy. - Firmy tworzące oprogramowanie rozwijają się dynamicznie, zwiększają skalę działania i zakres usług. Wyrazem rosnącej siły firm tej branży jest fakt, że zaczynają myśleć o ekspansji zagranicznej. Ich sukcesy stoją też za zainteresowaniem międzynarodowych korporacji otwieraniem w naszym kraju centrów usług wspólnych.
Z badania wynika, że w początkowej fazie rozwoju głównymi klientami software house’ów są startupy – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Firmy w późniejszym etapie rozwoju tworzą oprogramowanie dla wielu branż, jednak dominuje w nich branża bankowa i finansowa oraz informatyka a także, w nieco mniejszym stopniu, logistyka i firmy konsultingowe. Aż 64% badanych podmiotów świadczy usługi dla klientów z Polski. Dokładnie tyle samo deklaruje przychody z rynku amerykańskiego. Wielka Brytania i Niemcy są odbiorcami usług dla ponad połowy badanych spółek, przy czym ten ostatni kraj jest najczęściej typowany jako kierunek dalszej ekspansji.
- Jak pokazują przeprowadzone badania, badane firmy to podmioty charakteryzujące się bardzo wysokim tempem wzrostu oraz bardzo dużym współczynnikiem umiędzynarodowienia sprzedaży – powiedział Jan Zborowski, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA. - Tym samym firmy te eksportują najcenniejsze, a co ważne, odnawialne zasoby naszej gospodarki: pracę intelektualną naszych inżynierów.
Raport „Czy Polska ma szansę stać się hubem IT Europy” to efekt kompleksowego badania Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z SoDA, zrealizowanego przez agencję badawczą Kantar Millward Brown. Badanie łączyło metodę ilościową CAWI (wywiad 15 minut) zastosowaną na reprezentatywnej próbie właścicieli polskich software house’ów oraz pogłębione telefoniczne wywiady indywidualne z wybranymi liderami opinii z branży (wywiad 60 minut). Dane do badania były zbierane we wrześniu 2019 roku.
Wyniki badania są dostępne na stronie Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga pod linkiem.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj