Strona Głównaludzie & wydarzeniaCiti wśród liderów diversity w Polsce
ludzie & wydarzenia

Citi wśród liderów diversity w Polsce

Citi w Polsce (Citi Handlowy i Citibank Europe Plc) znalazło się w I edycji Diversity&Inclusion Rating. Jest to nowa  inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, mająca na celu zmierzenie poziomu zaawansowania  firmy w obszarze różnorodności i budowania włączającej, etycznej organizacji. Do pierwszej edycji ratingu zaklasyfikowało się 5 firm, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością.

Jak podkreślił Sławomir S. Sikora, CCO Citi w Polsce: „Inclusion” oraz „diversity” to filary kultury organizacyjnej Citi w Polsce. Celowo przy tym mówimy w pierwszej kolejności o „włączaniu” (inclusion), a w drugiej o „różnorodności”.  (diversity), bo aby stworzyć różnorodne środowisko pracy należy przede wszystkim rozpocząć działania na rzecz kształtowania postawy otwartej na drugiego człowieka, na jego indywidualizm. Nie chodzi tylko o to, by populacja pracowników w naszej firmie była zróżnicowana, ale o coś znacznie ważniejszego - by głos każdego z nich był słyszalny. W naszym przypadku to lata konsekwentnych działań angażujących ponad 8000 pracowników Citi Handlowy oraz Citibank Europe Plc. Większa elastyczność czasu i miejsca pracy, wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego, promocja kultury uznania dla sukcesów pracowników, Wsparcie dla realizacji życiowych pasji, akceptacja dla różnorodności zespołów, mobilność pracowników w ramach globalnych struktur Citi. Działając w tych obszarach tworzymy przestrzeń dla realizacji oddolnych inicjatyw naszych pracowników. Liczba inicjatyw pracowniczych oraz pomysłów zgłaszanych przez nasze zespoły to najlepszy „papierek lakmusowy” dla tego czy pracownicy dobrze czują się w pracy.
Diversity5.jpg
Ogłoszenie wyników ratingu nastąpiło 21 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. O wartościach jakimi kieruje się Citi w Polsce, mówiła także  Natalia Bożek, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy: Dla nas takie wartości jak „inclusion” oraz „diversity” to codzienność, bo bez otwartości na drugiego człowieka oraz jego indywidualizm, przekonania czy kulturę, różnorodność jest niemożliwa do osiągnięcia.
Kwestię różnorodności w swoim wystąpieniu poruszył również Witold Zieliński Szef Citibank Europe Plc: „Inclusion” oraz „diversity” to filary naszej kultury organizacyjnej, wpisane w DNA Citi w Polsce. W samym Citibank Europe PLC zatrudniamy dzisiaj ponad 4000 osób, to zespół wyjątkowo zróżnicowany ze względu na narodowość, kulturę, doświadczenie czy wiek pracowników, a to oznacza, że każdego dnia uczymy się, jak najlepiej czerpać z tej różnorodności.  
Diversity&Inclusion Rating - nowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.  Uczestnictwo w Ratingu pozwala firmie dokonać oceny czy sprawnie realizuje misję odpowiedzialnej i inkluzywnej firmy 4.0. Jak wynika z badania „Deloitte Global Millenial Survey 2019” wzrasta oczekiwanie, by organizacje stawiały cele związane z wpływem na otoczenie poprzez m.in. tworzenie miejsc pracy, przyczynianie się do pozytywnej zmiany społecznej i ulepszania życia ludzi, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług, ochronę środowiska naturalnego, czy zapewnienie dobrostanu i rozwoju pracowników. Millenialsi zwracają szczególną uwagę na różnorodność i inkluzywne miejsce pracy. Młode pokolenia oczekują, że liderzy będą przyjmowali postawę obywatelską tak w biznesie jak i w działalności pozabiznesowej.  
Diversity1.jpgDiversity2.jpgDiversity5.jpgDiversity3.jpg
Do pierwszej edycji ratingu zaklasyfikowało się 5 firm, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością Każda z nich przyjęła formalne zasady różnorodności i braku dyskryminacji, które stosuje w procesie rekrutacji. Większość podmiotów opracowała i wdrożyła politykę lub regulamin w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony przed mobbingiem lub molestowaniem. We wszystkich firmach wdrożony został także system whistleblowing, umożliwiający pracownikom anonimowe poinformowanie o nieprawidłowościach. Większość spółek przed podjęciem współpracy z podmiotem zewnętrznym (np. dostawcą) przeprowadza ocenę pod kątem ryzyka współpracy m.in. w zakresie zarządzania różnorodnością.  
Załączniki

Pobierz wszystkie

Citi wsrod liderow diversity.docx

docx | 135 KB

Pobierz
Diversity5.jpg

grafika | 908 KB

Pobierz
Diversity4.jpg

grafika | 456 KB

Pobierz
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj