Strona GłównaAktualnościDom Maklerski Banku Handlowego rozszerza usługę doradztwa inwestycyjnego o obligacje zagraniczne
Aktualności

Dom Maklerski Banku Handlowego rozszerza usługę doradztwa inwestycyjnego o obligacje zagraniczne

Dom Maklerski Banku Handlowego rozszerza profesjonalne wsparcie klientów w inwestowaniu na światowych rynkach, dodając m.in. usługę doradztwa na tę klasę aktywów oraz możliwość inwestowania online w obligacje zagraniczne za pośrednictwem unikatowej platformy inwestycyjnej.

„Inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych jest coraz bardziej cenione przez polskich inwestorów - daje dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych i umożliwia większą dywersyfikację portfela” – mówi Patrycjusz Wójcik, prezes DMBH. „Będziemy mocniej wspierać ich decyzje inwestycyjne profesjonalną wiedzą i doświadczeniem naszych licencjonowanych doradców i maklerów", dodaje.
DMBH, we współpracy z bankiem, oddaje do dyspozycji wszystkich klientów private bankingu narzędzie, które pozwali im realizować decyzje inwestycyjne w sposób maksymalnie wygodny i prosty – platformę CitiFX Stocks, na której do niedawna były jedynie dostępne akcje i ETF’y. Dzięki niej klienci zyskują dostęp do 3500 obligacji zagranicznych.
Ponadto, dla klientów opracowane zostały trzy nowe rozszerzone strategie inwestycyjne DMBH, umożliwiające dywersyfikację inwestycji - w doradztwie poza akcjami będą dostępne też obligacje (zarówno w PLN, jak USD i EUR). Doradztwo inwestycyjne obejmie różne profile ryzyka klientów, w tym profil konserwatywny. Klienci o takim profilu otrzymają rekomendacje dla obligacji polskich i zagranicznych o umiarkowanym poziomie ryzyka.
Usługa doradztwa inwestycyjnego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jedyne koszty, które ponosi klient są związane z realizacją transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz opłat za przechowywanie aktywów.
Oddanie do dyspozycji klientów platformy i zwiększenie liczby dostępnych instrumentów wpisuje się również w strategię banku, która zakłada dostarczanie klientom profesjonalnej pomocy w zarządzaniu majątkiem. DMBH daje swoim klientom możliwość inwestowania nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale także na kluczowych rynkach zagranicznych. Za pośrednictwem DMBH Klienci mają możliwość inwestycji w polskie i zagraniczne akcje, obligacje, ETF i inne notowane instrumenty finansowe.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj