Strona Głównamój blogKredyt a pożyczka: podobieństwa i różnice
mój blog

Kredyt a pożyczka: podobieństwa i różnice

Pożyczka i kredyt to pojęcia, których często używamy zamiennie, ale czy słusznie? Potocznie możemy te dwa słowa traktować synonimicznie, ale warto wiedzieć, że różnią się one zasadami i podstawą prawną.

Kto może udzielić kredytu, a kto pożyczki w 2021 roku?

Jeśli chodzi o kredyt, może go udzielić wyłącznie bank na czas określony w umowie kredytowej sporządzonej w formie pisemnej.
W przypadku pożyczki, pożyczkodawcą może być osoba fizyczna lub instytucja. Czyli może to być np. pożyczka w rodzinie, pożyczka od pracodawcy itd.

Pożyczka z umową czy bez?

Jeśli pożyczana kwota nie przekracza 1000 zł, umowa może być zawarta wyłącznie ustnie, w ramach tak zwanej umowy dżentelmeńskiej (ang. gentlemen's agreement ) zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Nadal jednak warto sporządzić umowę pisemną dla ewentualny potrzeb dowodowych.
Dodatkowo pożyczka może być zawarta nie tylko w celu przekazania sumy pieniędzy, ale również rzeczy oznaczonych co do rodzaju. W przypadku pożyczki rzeczy pożyczający musi zwrócić pożyczającemu ustaloną ilość rzeczy podobnej jakości.

Oprocentowanie kredytu a oprocentowanie pożyczki

Istotnym podobieństwem między kredytem a pożyczką jest, że maksymalna wysokość oprocentowania nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych. Obecnie czyli w sierpniu 2021 roku odsetki maksymalne w skali roku mogą wynieść 7,2 proc. Warto również zwrócić uwagę na RRSO, szczególnie w przypadku pożyczek udzielanych przez instytucje para-bankowe.

Co powinno znaleźć się w umowie kredytu oraz pożyczki?

Tak, jak już wspominano, kredyt – niezależnie od kwoty – zawsze zawierany jest w oparciu o umowę pisemną. Jednak zarówno w umowie kredytu bankowego, jak i pożyczki muszą znaleźć się informacje określone regulacjami zawartymi w Ustawie o kredycie konsumenckim. Należą do nich m.in.:
· kwota kredytu,
· warunki oraz termin spłaty,
· wysokość oprocentowania,
· warunki ewentualnej zmiany oprocentowania,
· wysokość prowizji pobieranej przez bank.
Kredytobiorca musi spłacić zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami w terminie zawartym w umowie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości prawne, możesz posiłkować się wspomnianą wyżej ustawą, z którą zgodne muszą być wszystkie zapisy w umowie przedstawionej przez bank.
Czym różni się kredyt od pożyczki? W przypadku pożyczki, wszystkie zasady jej udzielania regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Firmy udzielające pożyczek muszą działać zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Jeśli zaciągane zobowiązanie nie przekracza 1000 zł, nie ma konieczności sporządzania umowy w formie pisemnej, a obie strony obowiązują ustalenia ustne.

Cel pożyczki i kredytu

Umowa kredytowa jest również określana umową celową, ponieważ kredytobiorca musi podać cel który zamierz sfinansować kredytem, czyli na jaki przeznaczy otrzymane pieniądze. Co również istotne, pieniądze z kredytu te nie stają się własnością kredytobiorcy.
Pożyczka nie wymaga wskazania celu finansowania, ponieważ umowy pożyczkowe – jeśli pożyczana kwota przekracza 1000 zł – są o wiele mniej sformalizowane. Warto zaznaczyć, że pożyczone pieniądze stają się własnością pożyczkobiorcy.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj