Hometrendy & raportyCzy Polacy dają się złapać … w sieci?

Czy Polacy dają się złapać … w sieci?

Tylko 6% Polaków nigdy nie słyszało o istnieniu różnego rodzaju niebezpieczeństw w internecie, a większość z nas zdaje sobie sprawę z 11 typów zagrożeń, jakie czyhają na nas w wirtualnym świecie. Polscy internauci najbardziej boją się przestępstw związanych ze stratą finansową. Oczywiste jest, że młodzież zdecydowanie częściej korzysta z internetu, ale tylko 48% z nich zwraca uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Inaczej wygląda to w grupie dorosłych użytkowników - jest ono ważne dla ponad 60% z nich. To główne wnioski z badania „Złapani w sieć - jak Polacy radzą sobie w cyberrzeczywistości”, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga[1]

Cyberbezpieczeństwo  jest obecnie jedną z wiodących spraw - większość z nas w mniejszym lub większym stopniu aktywnie korzysta z internetu. W ostatnich miesiącach kwestia ta stała się jeszcze bardziej istotna: w związku z pandemią większa część aktywności realizowana jest online, a wielu z nas, ze względu na zagrożenie koronawirusem, preferuje kontakt elektroniczny. Coraz bardziej polegamy na swoich smartfonach, tabletach i komputerach. Pytanie tylko: czy umiemy się odpowiednio zabezpieczyć przez atakiem cyberprzestępców?
"Na ogół nie bagatelizujemy kwestii bezpieczeństwa w sieci. Mamy świadomość różnych zagrożeń,  ale nie zawsze wiemy, jak się przed nimi chronić. Wraz z pandemią wskoczyliśmy na bardzo głęboką wodę. Większość z nas świetnie poradziła sobie z przejściem do online, warto jednak zatrzymać się i sprawdzić, na ile nasze zachowania w wirtualnej rzeczywistości pozostają bezpieczne, ile nowych zagrożeń powstało wraz ze zwiększonym ruchem w sieci. O tym jest nasz raport. Przedstawiamy w nim także głos ekspertów, którzy podpowiadają jak się chronić przed cyber zagrożeniami." – podkreśla Dorota Szostek – Rustecka, Prezes Zarządu Fundacji Citi Handlowy.
Z raportu dotyczącego „Złapani w sieć (…)” wynika, że najczęściej o zagrożeniach związanych z internetem dowiadujemy się z mediów – potwierdza to 68% badanych. Jednak co druga osoba przyznaje, że ktoś z jej z otoczenia lub rodziny zetknął się z niebezpiecznymi sytuacjami w sieci. Dodatkowo zagrożeń tych doświadczyło osobiście aż 16% uczestników badania.
Ankietowani najbardziej świadomi są przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy poprzez płatne smsy i ogłaszane w sieci fałszywe konkursy czy zbiórki – wskazało je ponad 70% ankietowanych. Zdecydowana większość zdaje sobie także sprawę z istnienia wirusów i możliwości ściągnięcia ich na swój komputer lub telefon poprzez kliknięcie w fałszywy link (68%) czy zainstalowanie zainfekowanego oprogramowania (66%). Gorzej jest ze świadomością oszustw polegających na blokowaniu sprzętu i próbie wyłudzenie pieniędzy na jego odblokowanie, możliwości dokonywania operacji finansowych za pomocą skradzionego telefonu/komputera czy przejęcie środków podczas dokonywania płatności w sieci. O takich zagrożeniach słyszała mniej niż połowa internautów.
Spodziewamy się konkretnych ataków na nasze konto bankowe, sprzęt czy pułapek typu podszywane sklepy internetowe – bo o takich atakach słyszymy najczęściej w mediach” – mówi Andrzej Grabowski ekspert ds. COB i kontroli bezpieczeństwa informacji i dodaje: "Mniejsze obawy dotyczące innych przestępstw w sieci są spowodowane raczej brakiem naszej świadomości takich rodzajów lub metod ataków. Brak świadomości oznacza bowiem mniejszą czujność. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i edukacja użytkowników internetu.”
Większość ankietowanych badania deklaruje, że obawia się zawirusowania sprzętu (65%), nieuczciwych sprzedawców w internecie (62%), włamań na konto (62%), czy wzięcia kredytu za pomocą skradzionych danych osobowych (60%).  Jednak pomimo świadomości istnienia cyberzagrożeń nadal wiele osób, przez ciekawość lub nieuwagę, ulega niebezpiecznym pokusom i na dodatek nie budzi to w nas większych obaw: aż 43% Polaków zdarza się odwiedzać podejrzane portale, takie jak strony z pirackimi filmami, nielegalnym streamingiem i pornografią. Wielu z nas otwiera tez linki nieznanego pochodzenia.
Co ciekawe, kwestie bezpieczeństwa ściśle skorelowane są z wiekiem. Aż ¾ nastolatków posiada 6 lub więcej kont na różnych portalach społecznościowych. Mimo, że intensywniej korzystają z internetu, tylko 48% z nich przywiązuje dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa. Wskaźnik ten jest zdecydowanie wyższy wśród dorosłych i wynosi 61%. Co ciekawe młodzi ludzie mają  większe poczucie znajomości zabezpieczeń w sieci – tylko 16% nastolatków twierdziło, że słabo zna się na zabezpieczeniach i nie wie jak się chronić. Wśród dorosłych liczba ta jest dwukrotnie wyższa (32% osób w wieku 30-39 lat oraz 34% osób w wieku 40-55 lat).
Dwie trzecie z badanych unika podawania swoich danych osobowych w internecie. Jednocześnie jednak spora część Polaków korzysta z serwisów i aplikacji, w których trzeba udostępniać swoje dane – robi tak 38% osób. Zezwalamy aplikacjom w telefonie na dostęp do naszych danych, np. zdjęć, kontaktów, lokalizacji – tylko 17% Polaków twierdzi, że nigdy tego nie robi. Chętnie zgadzamy się też na wszystkie wymagania aplikacji internetowych i podajemy informacje o sobie, nawet jeśli nie są one konieczne dla ich działania – zdarza się to robić 57% Polaków.


[1] Badanie „Złapani w sieci - jak Polacy radzą sobie w cyberrzeczywistości” w 2020 roku na zlecenie Fundacji Kronenberga Citi Handlowy przez Grupę IQS na próbie 1111 Polaków w wieku 15-55 lat.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szostek- Rustecka, prezes Zarządu Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, tel. 667 635 427, e-mail: dorota.szostekrustecka@kronenberg.org.pl
Zuzanna Przepiórkiewicz, tel. 667 635 432, e-mail: zuzanna.przepiorkiewicz@citi.com
Attachments

Download All

Czy Polacy daja się złapać w sieci_ informacja prasowa.docx

docx | 137 KB

Download
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj