Strona Głównamój blogUbezpieczenie na życie - ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny
mój blog

Ubezpieczenie na życie - ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny

Wypadki chodzą po ludziach... to wiemy, ale czy zdajemy sobie sprawę, że możemy się przed nimi zabezpieczyć? A przynajmniej sprawić, że gdy już się zdarzą, będziemy mieć odpowiednią ochronę? I to nie tylko my, ale też nasza rodzina. Poznaj ubezpieczenia ochronne i zyskaj swojego finansowego anioła stróża.

Dobry plan na przyszłość

Gdy jesteśmy bardzo młodzi, niezbyt często zastanawiamy się, co będzie za rok, dwa, a co dopiero za 10 czy 15 lat. Ale im wcześniej to zrobimy, tym więcej zyskamy – a ubezpieczenie będzie mniej kosztować.
Ochrona, którą zostaniemy objęci, może nam pomóc w przypadku: wypadków losowych, bolesnych złamań, niezdolności do pracy i chorób - na przykład udaru czy zawału mięśnia sercowego. Dlatego podczas wyboru ubezpieczenia, trzeba dokładnie czytać umowę główną i zapoznać się z jej warunkami. Bardzo często takie ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe umowy, które zapewniają nam ochronę na wypadek różnych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zapewniając wsparcie finansowe dla nas i naszych najbliższych.

Zabezpienie na wypadek śmierci lub zachorowania z kartą kredytową

Karta kredytowa oferuje dodatkowe środki, które możesz wykorzystać do podreperowania budżetu domowego, a ubezpieczenie do karty kredytowej to również ochrona i zabezpieczenie obowiązku spłaty salda na karcie – w przypadku śmierci, czasowej niezdolności do pracy lub poważnej choroby.
CreditShield Standard to ubezpieczenie, które w swojej ofercie ma Citi Handlowy. Wysokość składki zależy od wysokości wykorzystanego kredytu na karcie i stanowi 0,36% miesięcznie od salda zadłużenia w dniu wystawienia wyciągu. Dla większej wygody składka pobierana jest bezpośrednio z rachunku karty kredytowej poprzez obciążenie rachunku karty kwotą składki. A przed zawarciem umowy nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych badań medycznych. Co warto zauważyć, ubezpieczenie jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na decyzję o przyznaniu karty.

Wszyscy, którzy zdecydują się na zawarcie umowy ubezpieczeniowej w dowolnym momencie trwania umowy o kartę kredytową, mogą liczyć na ochronę w zakresie:
 • śmierci
 • czasowej niezdolności do pracy – dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia niezdolności są aktywne zawodowo
 • hospitalizacji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku – dotyczy osób nieaktywnych zawodowo w dniu rozpoczęcia hospitalizacji
 • poważnej choroby
W przypadku śmierci, zaletą są wysokie sumy ubezpieczenia. Zależnie od zdarzenia, ubezpieczenie pozwala w przypadku śmierci spłacić nie tylko saldo zadłużenia, ale uzyskać dodatkowe wsparcie dla najbliższych Ubezpieczonego. Tym wsparciem jest wypłata dodatkowych środków w wysokości sięgającej aż dwóm średnim saldom zadłużenia na rachunku karty - odnotowanych w trzech ostatnich miesiącach.
W przypadku poważnej choroby Ubezpieczonego, do której zalicza się zawał mięśnia sercowego, nowotwór oraz udar mózgu, świadczenie równe będzie aż trzem średnim saldom zadłużenia na rachunku karty - odnotowanym w ciągu trzech ostatnich miesięcy. Wypłacone świadczenie w takiej wysokości pozwala nie tylko spłacić saldo, ale również uzyskać dodatkowe środki, które Ubezpieczony może przeznaczyć na walkę z chorobą i rosnące z tego tytułu wydatki.
W przypadku czasowej niezdolności do pracy dla osób aktywnych zawodowo czy hospitalizacji z powodu choroby lub wypadku dla osób nieaktywnych zawodowo, ubezpieczenie pomoże spłacić poszczególne raty, w czasie gdy Ubezpieczony jest niezdolny do pracy lub przebywa w szpitalu. Świadczenie wynosi wówczas 10% średniego salda zadłużenia z trzech ostatnich miesięcy.

Ochrona zdrowotna do pożyczki gotówkowej

Citi oferuje swoim klientom dwa rodzaje ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej. Jedno dla osób dopiero wnioskujących o  pożyczkę. Drugie – dla klientów, którzy już ją posiadają.
Obciążenie, jakim jest pożyczka, nie zniknie z dnia na dzień. A podczas trwania umowy wszystko może się zdarzyć. Utrata zdolności do pracy, nieszczęśliwe wypadki, choroby – nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Ubezpieczenie może być naszym parasolem ochronnym, który osłoni przed nieprzyjemnymi skutkami finansowymi.
Ubezpieczenie Bezpieczne Raty dotyczy klientów starających się o pożyczkę. Podobnie jak ubezpieczenie do karty kredytowej jest dobrowolne i nie ma wpływu na przyznanie pożyczki oraz jej warunki cenowe.
Ubezpieczenie dla zadłużonych
Ubezpieczenie dla osób z zadłużeniem dostępne jest zwykle w dwóch wariantach. Pierwszy pakiet standard tylko na wypadek śmierci i drugi rozszerzony pakiet o:
 • czasową niezdolność do pracy - dla osób aktywnych zawodowo, w dniu rozpoczęcia czasowej niezdolności do pracy
 • hospitalizację - dla osób nieaktywnych zawodowo, w dniu rozpoczęcia hospitalizacji

Sumy ubezpiecznia dla zadłużonych

W Citi Handlowy w przypadku Pakietu Standard, jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci wyniesie 150% salda zadłużenia, zaś w Pakiecie Plus to aż 250% salda zadłużenia. 
W ten sposób bliscy Ubezpieczonego oprócz spłaty zadłużenia uzyskają dodatkowe środki finansowe - pomocne im w tak trudnej sytuacji.  
W razie niezdolności do pracy bądź hospitalizacji dla osób nieaktywnych zawodowo, pierwsze świadczenie wyniesie aż 200% wymaganej raty do zapłaty. W ramach Pakietu seniorskiego, dostępnego dla osób powyżej 65 roku życia w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaci 150% salda zadłużenia, gdy śmierć nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku. W przypadku śmierci z innej przyczyny, świadczenie wyniesie 9 miesięcznych rat pożyczki.

Ile kosztuje ubezpieczenie pożyczki - od czego zależy wysokość składki?

Składka za tę ochronę ubezpieczeniową płatna jest jednorazowo z góry za cały okres trwania Umowy ubezpieczenia i obliczana jest na podstawie całkowitej kwoty pożyczki. Składka kredytowana jest przez bank.
Wysokość składki uzależniona jest od:
 • długości okresu na jaki zawarto umowę pożyczki
 • kwoty pożyczki
 • oraz stawki procentowej, która wynosi od 1,6% dla Pakietu Standard i 3,2% dla pakietu rozszerzonego

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Jest wiele sytuacji, które komplikują nasze życie i mają również wpływ na naszych najbliższych. Dlatego dobry plan na przyszłość uwzględnia polisę zabezpieczającą przed tym, co nieprzewidywalne i niespodziewane. Często nie wiemy, czego szukamy. W takich przypadkach świetnym rozwiązaniem są gotowe ubezpieczenia. Zdarza się jednak, że chcemy je rozszerzyć lub “uszyć” ubezpieczenie na swoją miarę - pod swoje własne potrzeby z ubezpieczeniem Warta.
To ubezpieczenie na życie, które wyróżnia indywidualnie ustalany poziom ochrony. Co to oznacza? Każdy może stworzyć własny plan ochronny, rozszerzony o dodatkowe pakiety. W tym ubezpieczeniu warto zwrócić uwagę na assistance medyczny:
 • organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego
 • organizację i pokrycie kosztów dostawy leków
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji
 • organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej
 • organizację i pokrycie kosztów wizyty pediatry
 • organizację i pokrycie kosztów pomocy psychologa

Przykładowe sumy ubezpieczenia na życie w 2020r.


Kobieta 35 latMężczyzna 40 lat
Suma ubezpieczania na życie200 000zł200 000zł
Suma na wypadek poważnego zachorowania200 000zł
200 000zł
Pobyt w szpitalu
50 000zł50 000zł
Okres umowy15 lat15 lat
Składka miesięcznaok 280złok 340zł

Ubezpieczenie zdrowotne

Coraz więcej mówi się o chorobach cywilizacyjnych, które atakują społeczeństwo w różnym wieku. Oczywiście, że możemy się przed nimi chronić zdrowym trybem życia - ćwiczeniami i zbilansowaną dietą. Ale czy w 100% będziemy dzięki temu pewni, że nasza przyszłość jest zabezpieczona? Niestety nie.
Ubezpieczenie zdrowotne to indywidualne ubezpieczenie na życie, które może zapewnić ochronę na wypadek często występujących chorób cywilizacyjnych wskazanych w umowie. Pomóc może sięgnąć nawet 200 tys. zł. Ochronie podlegają zwykle choroby takie jak:
 • nowotwór złośliwy
 • zawał mięśnia sercowego
 • udar mózgu
 • by-passy
 • niewydolność nerek
 • przeszczep  narządów
 • utrata mowy
 • utrata wzroku
 • utrata słuchu
Środki wypłacone z polisy ułatwią dostęp do prywatnej opieki medycznej. Dodatkowo dają możliwość podjęcia leczenia zgodnego z nowoczesnymi metodami czy zakupu niezbędnych leków.

Przykładowe kwoty i cena ubezpieczenia zdrowotnego w 2020r.


Wariant 1Wariant 2Wariant 3
Wiek w momencie zawarcia umowySuma ubezpieczenia - ile będzie wypłacone w przypadku choroby
18-35100 000zł150 000zł200 000zł
36-4550 000zł75 000zł100 000zł
46-5520 000zł30 000zł40 000zł
Składka mieś.ok 39złok 50złok 80zł
Żeby zawrzeć umowę, nie trzeba wykonywać dodatkowych badań lekarskich. Składka jest stała, a ewentualne zdarzenia można zgłaszać online – bez wychodzenia z domu. Jedynym ograniczeniem może być wiek osoby, która potencjalnie chce się ubezpieczyć. Ubezpieczony musi mieć między 18 a 55 (nieukończone) lat.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj