Początkowo tytuł tego artykułu miał brzmieć „Czego student może nauczyć się od bankiera”, jeśli się jednak nad tym zastanowić, to współczesna bankowość bardzo często sama uczy się od studenta, gospodyni domowej czy emeryta. 

16 lutego 2018

W Polsce, już teraz stanowią prawie 1/3 ogółu społeczeństwa i połowę ludności w wieku produkcyjnym (11,6 mln ludności). Szacuje się, że do 2020 roku Milenialsi będą stanowić 1/3 wszystkich zatrudnionych na świecie, stając się drugim, obok generacji X (roczniki 1970-1979)...

8 stycznia 2018