Strona Głównatrendy & raporty18 inicjatyw Citi w Polsce w Raporcie „Dobre Praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu

18 inicjatyw Citi w Polsce w Raporcie „Dobre Praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd CSR, pokazujący przekrój społecznie odpowiedzialny działań, realizowanych przez biznes. W jego najnowszej  edycji za 2019 roku znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Znacząco, w porównaniu do lat ubiegłych zwiększyła się liczba praktyk długoletnich. Tu trend wyznacza m.in. Citi w Polsce.    
Cieszy mnie, że podejmowane przez Citi w Polsce inicjatywy z roku na rok zyskują coraz większe uznanie, mówi Sławomir S. Sikora, CCO Citi w Polsce. Edycja 2019 zawiera aż 12 praktyk długoletnich – to pokazuje przemyślane i strategiczne podejście Citi do realizacji projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Co ważne większość tych inicjatyw powstało dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników. Myślę, że naszym największym sukcesem w tym obszarze jest to, że stworzyliśmy kulturę pracy, w której pracownicy nastawieni są na działanie, także te społeczne. Rozwijając biznes myślą o korzyściach społecznych jakie powinien on też przynosić. Tak jest i dzisiaj, kiedy ponad 1000 wolontariuszy Citi zaangażowało się w akcję wsparcia dla ratowników medycznych.  
W tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się takie praktyki Citi w Polsce jak Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora, Pride Network Poland czy Program Wolontariatu Kompetencyjnego #CitiVolunteers dla rozwoju oraz IT for SHE. W raporcie uwzględniono 1 praktykę z zakresu ładu korporacyjnego, 3 z zakresu praw człowieka, 4 pracy, 1 środowiska oraz 9 z zaangażowania i rozwoju społeczności lokalnej.
Pobierz raport

Pobierz raport "Dobre Praktyki 2019"

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są na stronie. Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj