src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />
Strona GłównaAktualnościZysk netto Citi Handlowy rośnie do najwyższego poziomu od pięciu kwartałów
Aktualności

Zysk netto Citi Handlowy rośnie do najwyższego poziomu od pięciu kwartałów

W ostatnim kwartale 2019 roku Citi Handlowy utrzymał stabilną dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i utrzymaniem kosztów ryzyka na niskim poziomie, pozwoliło to bankowi zanotować najlepszy czwarty kwartał od pięciu lat.

  • Całkowite przychody wyniosły 548 mln złotych (+7 proc. r./r.) marża operacyjna +16% r./r.
  • Wynik prowizyjny czwartego kwartału +1 proc. r./r., wynik odsetkowy +6 proc. r./r.; działalność skarbcowa +15% r./r.
  • Marża odsetkowa wyniosła 2,48% i była wyższa niż średnia w sektorze bankowym (2,3%) Kredyty netto +8%; depozyty +4% r./r.
  • Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 180 mln zł w porównaniu ze 152 milionami złotych rok wcześniej
  • Wskaźnik C/I wyniósł 50%
Jestem bardzo zadowolony z wyników banku w czwartym kwartale. Zrealizowaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy – zanotowaliśmy wysoką dynamikę przychodów, stabilny wzrost wolumenów oraz, zgodnie z zapowiedzią, powróciliśmy do niskich poziomów kosztów ryzyka,” powiedział Prezes Zarządu Citi Handlowy Sławomir S. Sikora. „Ponadto wyniki badania Euromoney, w którym Citi Handlowy zajął pierwsze miejsce aż w dziewięciu kategoriach, potwierdzają moje osobiste przekonanie o tym, że mamy najlepszą ofertę bankowości prywatnej w Polsce.”
Globalny charakter banku, wsparty lokalną ekspertyzą oraz rozwiązaniami dostosowanymi do polskich wymogów prawnych, takimi jak np. obsługa split-payment, to atuty, które przełożyły się na osiągane wysokie dynamiki biznesowe także w czwartym kwartale: wzrost kredytów klientów globalnych o 26 procent, depozytów o 28 procent. Wolumeny rachunków operacyjnych w bankowości instytucjonalnej wzrosły o 24 procent.
Koncentracja na rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji była natomiast jednym z motorów wzrostów w bankowości detalicznej - sprzedaż kredytów gotówkowych była 20 procent wyższa niż rok wcześniej (co 3 złotówka kredytu udzielana jest przez Internet) oraz liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 13 procent.
W ramach strategii, która zakłada wykorzystanie pozycji banku jako lidera usług dla korporacji do budowy atrakcyjnej oferty dla nich i ich klientów detalicznych, bank w grudniu rozpoczął współpracę z BP nad wydaniem wspólnej karty kredytowej. Karta zapewnia posiadaczom wiele korzyści, w tym zwrot wydatków nawet do 240 zł rocznie, dostęp do sezonowych ofert specjalnych na stacjach BP a także do przedsprzedaży biletów na koncerty światowych gwiazd w Polsce, takich jak Sting, Gun’s’Roses czy Beyonce.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj
src="https://www.online.citibank.pl/scripts/tracking/mbox.js " /> src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />