HomeAktualnościPracownicy Citi w Polsce wśród laureatów LGBT+ Diamonds Polish Business Awards
What's new

Pracownicy Citi w Polsce wśród laureatów LGBT+ Diamonds Polish Business Awards

Pracownicy Citi w Polsce (Citi Handlowy i Citibank Europe plc), działający w Citi Pride Poland, zostali wyróżnieni tytułem LGBT+ Employee Led Network of the year za prowadzenie działań wspierających osoby LGBT+ w organizacji. To kolejne wyróżnienie za działania, które mają za zadanie budowanie miejsca pracy wspierającego różnorodność w wielu aspektach.

Różnorodność w Citi traktowana jest jako jeden z wyznaczników dla kultury organizacyjnej. To troska o to, by w organizacji pracowały osoby z różnym stażem i w różnym wieku, a osoby będące mniejszością ze względu na swoje pochodzenie, orientację seksualną czy poglądy czuły się w Citi dobrze i miały te same możliwości dla rozwoju swojej kariery.
- Nagroda LGBT+ Diamonds Polish Business Awards to dla nas szczególnie ważne wyróżnienie. Zarówno pracodawca – Citi w Polsce - jak i pracownicy wspierają w równym stopniu budowanie różnorodnego środowiska pracy. W ten sposób jasno dajemy znać naszym pracownikom i klientom, że jesteśmy otwarci na różne perspektywy i że każdy u nas może być sobą. To przekłada się na dobrą współpracę i zaangażowanie w zespołach - mówi Nuri Ulusoy, Pride Network Poland Co-Chair, Operation Risk Officer w Citibank Europe plc. 
- To realne działania, takie jak dostosowanie oferty regulacji i benefitów pracowniczych do sytuacji związków partnerskich czy prowadzenie kampanii informacyjnych, dzięki którym lepiej rozumiemy się nawzajem i otwieramy się na różne punkty widzenia. Pomagają nam w tym organizacje pozarządowe  – mówi Anna Siemieniuk, Pride Network Poland Co-Chair, Menedżer w Departamencie Zarządzania Produktem Karta Kredytowa w Citi Handlowy.
LGBT2.png
W Citi potrzeba uznania różnorodności wychodzi od samych pracowników. Ich inicjatywą było utworzenie 5 grup (networks) działających w Citi w Polsce: Women Network, Citi Parents, Citi Multicultural, Citi disAbility oraz Citi Pride, przy wsparciu przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej spółek Grupy Citi w Polsce. Te inicjatywy pozwalają zintegrować się wokół ważnych dla pracowników tematów i poprawiają współpracę w całej organizacji, niezależnie od pełnionych funkcji i kompetencji. Różnorodność to też promocja zdrowego stylu życia i pasji w ramach Live Well at Citi i Citi Poland Choir. Partnerstwo z  Polskim Komitetem Paraolimpijskim i promowanie ruchu paraolimpijskiego ma zaś za zadanie wesprzeć zmianę społecznego postrzegania niepełnosprawności. W Citi w Polsce pracownicy mówią 29 językami i reprezentują prawie 60 narodowości.
Za swoje działania Citi w Polsce znalazło się niedawno wśród laureatów I edycji Diversity&Inclusion Rating, nowej  inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, mająca na celu zmierzenie poziomu zaawansowania  firmy w obszarze różnorodności i budowania włączającej, etycznej organizacji. Do pierwszej edycji ratingu zaklasyfikowało się 5 firm, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj