Strona Głównamój blogCena waluty... czyli o systemie kursów walutowych
mój blog

Cena waluty... czyli o systemie kursów walutowych

Robisz zakupy w zagranicznych sklepach internetowych? Zastanawiasz się nad inwestowaniem w waluty? Zobacz jak wymienić złotówki, kiedy i gdzie najlepiej to zrobić. Przeczytaj kilka cennych informacji, a dowiesz się, od czego zależą kursy walut.

Czym jest kurs walutowy?

Kurs walutowy nazywany jest ceną wymiany danej waluty. Mówiąc prościej - jest to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Kursem walutowym jest więc cena euro w dolarach czy cena funta brytyjskiego w złotówkach.
Jeśli zastanawiasz się, od czego zależą kursy walut, odpowiedź nie będzie prosta, bo to bardzo złożona kwestia. Kursy walutowe mogą zależeć od kilku czynników:
 • ekonomicznych – wzrost gospodarczy, inflacja, stopy procentowe,
 • politycznych – ryzyko polityczne inwestycji, siły wpływów zagranicznych,
 • instytucjonalnych – zawierane porozumienia, traktaty i umowy międzynarodowe, państwowy interwencjonizm,
 • psychologicznych – zaufanie, sentyment inwestorów do danej waluty.
Co istotne i warto to odnotować, Międzynarodowy Fundusz Walutowy za główne waluty uznaje amerykańskiego dolara (USD), euro (EUR), funta brytyjskiego (GBP), japońskiego jena (JPY) i chińskiego juana (CNY). Pozostałe waluty mają zdecydowanie mniejszy udział w rynku i w zależności od swojej charakterystyki należą do różnych koszyków, takich jak m.in.: waluty surowcowe (CAD, AUD, NZD, RUB) czy rynków wschodzących (RUB, ZAR czy INR).

System kursów walutowych

Wyróżnia się systemy kursów stałych, płynnych i pośrednich.
Kurs stały, popularnie nazywany również kursem sztywnym, wyznaczany jest przez krajowy bank centralny i jest “na stałe” powiązany z daną walutą lub koszykiem walut.
W ramach kursu sztywnego wyróżnia się izbę walutową, która nie dopuszcza do wahań kursowych i unię walutową, która zakłada wspólną walutę dla grupy państw.
W systemie kursu płynnego największym czynnikiem kształtującym cenę waluty jest przede wszystkim popyt i podaż. Kurs całkowicie płynny charakteryzuje się brakiem interwencji rządu i narodowego banku centralnego. Z kolei kurs płynny kierowany dopuszcza interwencję władz.
Istnieje jeszcze system kursu pośredniego, który jest wykorzystywany przede wszystkim przez kraje o niestabilnej sytuacji gospodarczej.  W systemie tym wyróżniamy:
 • kurs walutowy pełzający ze swobodą kształtowania kursu ograniczoną przedziałem wahań. Korekty kursu są w tym przypadku uzależnione od wskaźników gospodarczych,
 • kurs stały w przedziale wahań - np. 5%,
 • umowny kurs stały zakładający powiązanie waluty z walutą głównego partnera handlowego.

Jak i kiedy są ustalane kursy walut?

Mechanizmy wymiany walutowej w dużej mierze opierają się o popyt i podaż. Waluta, która podlega wymianie, podlega też wycenie. Przykładowo, jeśli zagraniczny bank chce kupić polskie obligacje, musi kupić złotówki. Jeśli polscy eksporterzy chcą wypłacić pensje pracownikom, również muszą wymienić zarobione w obcej walucie pieniądze na krajowe pieniądze. Wszystkie te transakcje kształtują więc popyt i podaż, a wraz z nimi kształtuje się cena waluty.
Mówiąc o cenie waluty, nie można zapominać o spekulantach, którzy zarabiają na spreadzie, czyli różnicy między ceną sprzedaży a ceną kupna.
Jak widać, kursy walut są przeważne płynne i non stop podlegają aktualizacjom. Za każdym razem, gdy jedna waluta jest wymieniana na drugą, następuje nowa wycena waluty. Proces ten zaczyna się w niedzielę koło północy, kiedy waluty wymieniają instytucje w Azji, a kończy się w piątek o północy, kiedy kończą pracę pracownicy instytucji amerykańskich. Wniosek z tego prosty, że rynek walut zasypia  w weekend – i choć to właśnie wtedy najczęściej masz czas na wymianę waluty, na najkorzystniejszy kurs masz szansę w dni robocze. Warto o tym pamiętać.

Kto publikuje kursy walut?

Skąd my znamy ceny walut? Dzięki dużym agencjom informacyjnym, jak Reuters czy Bloomberg. Instytucje, które wymieniają waluty, zgłaszają ten fakt agencjom, a na podstawie tych informacji wyliczany jest średni kurs z wszystkich transakcji – w danej sekundzie! Tych transakcji może być kilka, ale najczęściej jest ich kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy. Na podstawie podanych średnich kursów powstają wykresy wahań kursowych.

Jak czytać kursy walut?

Na początku trzeba pamiętać, że kursy walut kwotowane są w parach, np. EUR/USD. Pierwsza waluta w parze to waluta bazowa, a druga – kwotowana. Główne pary główne to:
 • EUR/USD
 • GBP/USD
 • USD/JPY
 • USD/CHF
 • USD/CNY
Kurs pary walutowej jest aktualny tylko przez ułamek sekundy, może sekundę. Dlatego w celu pokazania zmian kursów, przedstawia się je w formie wykresu. Co istotne, kursy sztywne - wyznaczane przez bank centralny danego kraju - mają zupełnie płaskie wykresy. Kursy płynne mogą charakteryzować się dużymi wahaniami.

Gospodarka krajowa makro a kurs walutowy

Rynek walutowy działa non stop, a wyjątkiem są jedynie weekendy. Dlatego wykresy walutowe są dobrym wskaźnikiem pokazującym kondycję gospodarki danego kraju.
Popyt i podaż na walutę w dużej mierze uzależniony jest od eksportu i importu, ale również inwestycji zagranicznych czy środków przesyłanych przez osoby prywatne. Wpływ na cenę walut może mieć również turystyka, a więc pośrednio tempo wzrostu gospodarczego.
Zwiększenie aktywności importerów zwiększa ilość krajowej waluty na światowym rynku i spadek jej kursu. Nie bez znaczenia jest również wysokość stóp procentowych czy bezrobocie. Jeśli stopy procentowe są u nas obniżane, euro drożeje. Jeśli są podwyższane, euro tanieje.
Osłabienie waluty często sygnalizuje wzrost eksportu i tym samym PKB. Ta sytuacja często pociąga za sobą wzrost inflacji, co za tym idzie ubożenie społeczeństwa.

Gdzie wymieniać waluty?

Przyzwyczailiśmy się do wymiany gotówki w zwykłych, stacjonarnych kantorach. I rzeczywiście, z reguły bywało tak, że ceny w nich były najkorzystniejsze. Wyjątek stanowiły kantory na lotniskach, których kursy nie były już tak atrakcyjne. Niestety przy wymianie gotówki zawsze istnieje ryzyko kradzieży lub otrzymania fałszywych banknotów.
Dlatego warto korzystać z kantorów online. Citibank Handlowy oferuje dostęp do rynków walutowych w ramach usługi konta bankowego online: Kantor Internetowy Citi, gdzie online szybko i wygodnie wymienisz waluty – i to po kursach konkurencyjnych w stosunku do innych kantorów internetowych.
Dzięki Citi Kantor możesz kupować lub sprzedawać waluty po wskazanym przez Ciebie kursie (usługa Order Watch) lub wykonywać zaawansowane zlecenia typu Stop, Limit, If Done, Occ. Pamiętaj, żeby kurs sprawdzać w tygodniu – kiedy spread na walutach jest niższy.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj