Homemój blogInwestowanie w dobie niskich stóp procentowych – webinarium
my blog

Inwestowanie w dobie niskich stóp procentowych – webinarium

Eksperci z Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych Citi Handlowy odpowiadali na pytania o aktualne możliwości inwestycyjne. 

1. Co się stało z oprocentowaniem depozytów?
W celu złagodzenia gospodarczych skutków koronawirusa i związanych z nim decyzji rządu o „zamrożeniu” gospodarki Rada Polityki Pieniężnej poszła w ślad władz monetarnych na całym świecie i zdecydowała się obniżyć stopy procentowe.  

Łącznie w tym roku stopa referencyjna NBP ścięta została z poziomu 1,5% do zaledwie 0,1%, mówi Maciej Pietraszkiewicz, Dyrektor Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych Citi Handlowy. - To oczywiście przełożyło się na spadek oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych do praktycznie zerowych poziomów. Niestety prognozy zakładają, że taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas. 
2. Jak globalna pandemia wpłynęła na rynki i gospodarkę?
W tym roku mieliśmy do czynienia z najszybszą bessą w historii rynków finansowych, czyli spadkiem o min. 20% od ostatniego szczytu. Głównemu indeksowi amerykańskiej giełdy, czyli S&P500 zajęło to zaledwie 16 dni. Łącznie S&P500 spadł o ok. 34%, jednak następnie również dynamicznie odreagował – od dołka z marca indeks wzrósł o ok 45% (by powrócić do punktu wyjścia potrzebny jest jednak wzrost o 52%).Pandemia wirusa wywołała również dynamiczny szok w gospodarce. Efekt tego szoku był bardzo dobrze widoczny na rynku pracy. Dla przykładu w USA w ciągu dwóch miesięcy liczba osób pobierających zasiłek wzrosła z niespełna 2 mln do prawie 25 mln. W tym roku świat prawdopodobnie dotknie recesja.
- Ekonomiści Citi prognozują, że w PKB Polski skurczy się o 4%, USA o 3,3%, a strefy euro aż o 6,7%.

Recesję starają się łagodzić banki centralne, które obniżają stopy procentowe oraz uruchamiają kolejne programy stymulacji monetarnej oraz władze fiskalne wdrażając ogromne pakiety wydatków budżetowych. I właśnie wspomniane działania stymulacyjne są jednym z kluczowych powodów dlaczego w ostatnim czasie rynki i gospodarka nie są zsynchronizowane – giełdy odbijają w trakcie rozwijającej się recesji.
3. Jak bronić się przed inflacją?
Przez ostatnie 15 lat poziom oszczędności Polaków uległ potrojeniu. Jednak zdecydowana większość naszych oszczędności przetrzymywana jest na depozytach i kontach oszczędnościowych, co w obecnych warunkach nie jest w stanie uchronić nas przed inflacją.

- Analitycy Citi prognozują, że w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 3%, przypomina Maciej Pietraszkiewicz.

 Przy tym tempie wzrostu wskaźnika cen oraz 19- procentowym podatku od zysków kapitałowych, stopa zwrotu, która obroni realną wartość naszego kapitału to 3,7%. Czyli znacznie więcej niż obecnie mogą przynieść depozyty bankowe, czy średnio i długoterminowe obligacje skarbowe. Aby osiągnąć taką stopę zwrotu musimy zbudować portfel inwestycyjny, w którym znajdą się również inne instrumenty, jak akcje, czy obligacje korporacyjne.
4. Od czego zacząć budowę portfela inwestycyjnego? 
Musimy sobie uświadomić, że inwestowanie to nie spekulacja i codzienne dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży. Inwestowanie to raczej podejście długoterminowe i budowa odpowiednio dopasowanego do naszej indywidualnej sytuacji planu. Z tej pozycji kolejnym krokiem powinno być sukcesywne budowanie portfela.
5. Jak stworzyć plan inwestycyjny? 
Przy budowie planu powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań.

Jaki jest nasz cel inwestycyjny?
  • Jaki jest nasz cel inwestycyjny?
  • Jaki jest nasz horyzont czasowy?
  • Jakie ryzyko akceptujemy i jesteśmy w stanie ponieść?
  • Jaką płynność naszego portfela akceptujemy? 
  • Jakie instrumenty nas interesują?
Inwestowanie bez planu może skłaniać do nieprzemyślanych i podyktowanych emocjami decyzji, które mogą mieć skrajnie negatywne konsekwencje dla wyników naszych inwestycji.
- Odpowiednio ułożony i globalnie zdywersyfikowany portfel oraz postępowanie zgodnie z planem ma większe znaczenie niż rynkowy timing i moment rozpoczęcia inwestycji, mówi Szymon Zajkowski, Dyrektor Inwestycyjny Citi Handlowy.
Wsparcie przy budowie planu i portfela inwestycyjnego oferuje Biuro Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych Citi Handlowy. Specjaliści z BDFI są dostępni w największych miastach w Polsce w oddziałach bankowości prywatnej Citigold. Więcej szczegółów o specjalnych warunkach korzystania z usługi wsparcia inwestycyjnego znajdziesz tutaj.
Obejrzyj webinarium o inwestowaniu
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj