src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />
Strona GłównaAktualnościRuszyła kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora
Aktualności

Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Po raz dwudziesty pierwszy Kapituła Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora zbierze się, by wybrać osobę szczególnie zasłużoną dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tej edycji uwzględniona zostanie działalność związane z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym oraz innowacyjne projekty sprzyjające promocji dziedzictwa kulturowego. Nominacje przesyłać można do 5 listopada 2019 r.

Nadchodząca edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora jest dla nas szczególnie ważna, mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w roku, w którym obchodzić będziemy 150-lecie Banku Handlowego, najstarszego, nieprzerwanie działającego banku w Polsce. Z tego też względu poszerzamy spektrum Nagrody. W konkursie przyjmować będziemy nominacje także dla osób, które tworzą innowacyjne projekty popularyzujące dziedzictwo lub w oparciu o nie rozbudzają życie społeczne i kulturalne. W ten sposób chcemy bowiem mówić o historii – jako o fundamencie dla budowania lepszej przyszłości.
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem znaleźli się  Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, m.in. Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda.
20190305_107.jpg
W obecnej edycji Nagrody Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda postanowiła rozszerzyć zakres regulaminowy Nagrody o dodatkowe aspekty. Tym samym Nagroda przyznana może być za:
  • szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
  • uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym,
  • innowacyjne projekty związane z  ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
  • całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.
Laureatem XX  edycji Nagrody został ks. bp. Waldemar Pytel, nagrodzony za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy - miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki niezwykłej determinacji ks. bp. Waldemara Pytla, Świdnica jest dzisiaj autentycznym miejscem dialogu między kulturami i narodami.
Nominacje należy nadsyłać do 5 listopada 2019 roku.
Więcej informacji o Nagrodzie znajduje się na stronie:
Kontakt dla mediów:
Dorota Szostek-Rustecka, prezes Zarządu Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, tel. 667 635 427, e-mail: dorota.szostekrustecka@kronenberg.org.pl
Zuzanna Przepiórkiewicz, tel. 667 635 432, e-mail: zuzanna.przepiorkiewicz@citi.com
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj
src="https://www.online.citibank.pl/scripts/tracking/mbox.js " /> src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />