Strona GłównaAktualnościCiti Handlowy liderem sekurytyzacji w Polsce
Aktualności

Citi Handlowy liderem sekurytyzacji w Polsce

Wartość transakcji sekurytyzacji, których współorganizatorem w tym roku był Citi Handlowy, wyniosła 4,5 mld złotych, co odpowiadało niemal 80% wartości wszystkich transakcji tego typu na polskim rynku.

Jedną z nich była zakończona w tym miesiącu rekordowa sprzedaż wierzytelności leasingowych przez PKO Leasing o wartości 2,5 mld złotych do spółki celowej. Wraz z Citi Handlowy aranżerem tej transakcji był PKO Bank Polski SA oraz Citigroup Global Markets Ltd.
Rynek sekurytyzacyjny w Polsce rozwija się coraz dynamiczniej. Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu transakcjami - rok 2019 jest rekordowy pod względem wartości aktywów, które zostały objęte sekurytyzacją. W Citi Handlowym mamy bogate doświadczenie w aranżowaniu takiego finansowania, lokalną ekspertyzę połączoną z globalnym know-how, co czyni nas profesjonalnym i wiarygodnym partnerem do przeprowadzania tego rodzaju transakcji, zarówno w kontekście pozyskania finansowania, jak i uwolnienia kapitałów – powiedział Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy Maciej Kropidłowski.
Citi Handlowy od lat pozostaje liderem tego rynku. Wartość finansowania współorganizowanych przez bank transakcji sekurytyzacyjnych w ostatniej dekadzie wyniosła prawie 9 miliardów złotych, czyli połowę wartości wszystkich transakcji tego typu na polskim rynku. Bank był także numerem jeden pod względem liczby przeprowadzonych transakcji. Jest to realizacja konsekwentnej strategii, którą zapoczątkowaliśmy organizując naszą pierwszą w Polsce, a zarazem pionierską transakcję z publicznym ratingiem, przeprowadzoną dla Getin Noble Bank w 2012 roku.
W Europie, wartość pierwotnych emisji papierów zabezpieczonych aktywami wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku, 17 procent więcej niż rok wcześniej, według zebranych danych Citi, Bloomberga oraz Concept ABS. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się odpowiednio podmioty z Niemiec i Holandii.
Sekurytyzacja to forma finansowania, w ramach której następuje sprzedaż zdrowych wierzytelności (np. portfela kredytów, portfela umów leasingowych do spółki specjalnego przeznaczenia. Aby nabyć portfel takich wierzytelności, spółka emituje papiery wartościowe, które są nabywane w tym samym dniu przez inwestorów. W wyniku transakcji, podmiot inicjujący (np. bank, firma leasingowa) otrzymuje finansowanie. Równocześnie spółka celowa dokonuje spłaty wyemitowanych papierów wyłącznie z przychodów generowanych przez nabyte wierzytelności. Dzięki takiej konstrukcji inwestorzy nabywają papiery, których ryzyko jest uzależnione wyłącznie od ryzyka samego portfela aktywów, tzw. Asset Backed Securities (ABS).
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj