src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />
Strona GłównaAktualnościRóżnorodność ma znaczenie
Aktualności

Różnorodność ma znaczenie

W Citi w Polsce wynagrodzenia, awans oraz rozwój nie mają płci. Zasadą jest, że kobiety oraz mężczyźni na równorzędnych stanowiskach mają być wynagradzani równo, zgodnie z kompetencjami. Mają mieć przy tym takie same możliwości na rozwój. Ale różnorodność rozumiemy znacznie szerzej.

Różnorodność w Citi w Polsce traktowana jest jako jeden z wyznaczników dla kultury organizacyjnej. To troska o to, by w organizacji pracowały osoby z różnym stażem i w różnym wieku, a osoby będące mniejszością ze względu na swoje pochodzenie, orientację seksualną czy poglądy czuły się w Citi dobrze i miały te same możliwości dla rozwoju swojej kariery.
Ponad połowę stanowisk menedżerskich w Citi w Polsce zajmują dzisiaj kobiety ­– mówi Sławomir S. Sikora, CCO w Polsce, laureat pierwszej edycji konkursu Male Champion of Change.  Udział kobiet na wysokich stanowiskach menedżerskich w Citi Handlowy wynosi 43% proc. W nowej strategii jeszcze bardziej podkreśliliśmy to, co robimy od lat: znaczenie kultury organizacyjnej, która obejmuje wszystkich pracowników i promuje kulturę akceptacji dla różnorodnych zespołów. Różnorodność jest niezbędna, aby wszyscy mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.
Strategiczna różnorodność
Jak podaje raport „Czas odpowiedzialnych firm” (za: Deloitte, Global Human Capital Trends 2018), obecnie już 86% młodych ludzi uważa, sukces biznesu należy postrzegać nie tylko w kategorii wyniku finansowego, ale także, jaki jest wpływ społeczny danej organizacji. Coraz częściej to decyduje o wyborze pracodawcy, ale też wpływa na nasze decyzje jako konsumentów.
Zmiana kultury organizacyjnej jest konieczna dla biznesu nie tylko ze względu na podejście pracowników. Bardziej zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne dzięki synergii wynikającej z właściwej kombinacji umiejętności, kompetencji, empatii, zdolności i odwagi poszczególnych członków. Nie pozostaje to bez wpływu na wyniki finansowe (McKinsey, Diversity Matters). Przedsiębiorstwa różnorodne pod wieloma względami – wieku, płci, narodowości, wyznania - osiągają lepsze wyniki niż te z bardziej jednorodnymi zespołami. Dla organizacji różnorodnych narodowościowo wyniki były aż o 35 proc. lepsze od bardziej homogenicznych zespołów.
Różnorodność – to oczywiste
Różnorodność jest jednym z wyznaczników Citi.  Jestem pewien, że nieraz mieliście okazję doświadczyć tego, jak poszerza ona nasze horyzonty, wzbogaca, wyzwala kreatywność, pomaga też w efektywnej pracy zespołu. Jest też wyzwaniem – daje korzyści pod warunkiem że jesteśmy otwarci na zmiany i pracujemy nad sobą – mówi prezes Sikora.
Diversitry Matters_JackOrr.jpg
Badania w ramach Citi wskazały, że menedżer, który nie kieruje się uprzedzeniami i włącza wszystkich do działania, może zwiększyć efektywność swojego zespołu o ponad 80 proc. Na podobnym poziomie pozostaje wzrost motywacji, kreatywnego myślenia i chęci do współpracy. Oznacza to zdecydowanie lepsza produktywność działania dla organizacji.
W Citi potrzeba uznania różnorodności wychodzi od samych pracowników. Ich inicjatywą było utworzenie 5 grup (networks) działających w Citi w Polsce: Citi Women, Citi Parents, Citi Multicultural, Citi disAbility oraz Citi Pride. Te inicjatywy pozwalają zintegrować się wokół ważnych dla pracownikow tematów i poprawiają współpracę w całej organizacji, niezależnie od pełnionych funkcji i kompetencji. Różnorodność to też promocja zdrowego stylu życia i pasji w ramach Live Well at Citi i Citi Poland Choir.
Diversity Matters2.jpg
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj
src="https://www.online.citibank.pl/scripts/tracking/mbox.js " /> src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />