src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />
Strona GłównaAktualności2018 rokiem konsekwentego wzrostu
Aktualności

2018 rokiem konsekwentego wzrostu

- Solidny zysk netto za 2018 rok w wysokości 638,9 mln zł

- Dynamiczny wzrost wolumenów kredytowych o 12% w bankowości instytucjonalnej i 5% w bankowości detalicznej

- Wysokie tempo depozytów w bankowości detalicznej o 15% r./r.

- Wsparcie dla klientów instytucjonalnych na rynkach walutowych - wzrost wolumenów FX o 17% r./r. i 11% kw./kw.

- Obniżenie kosztów operacyjnych -1% r/r.  

- Silna pozycja lidera w dostosowaniu do zmian rynkowych związanych z dyrektywą PSD2:  pierwszy bank, który udostępnił API dla start-upów (wzrost o 19% r./r.)
- Zwrot na kapitale ROE powyżej 10% - zgodnie z deklaracjami
W 2018 roku zysk Citi Handlowy wzrósł o 19% do 638, 9 mln zł dzięki konsekwentnemu wzrostowi przychodów, które wyniosły 2 160 mln zł i były wyższe niż  w poprzednim roku o 4%, w dużej mierze dzięki zwiększonemu wynikowi na działalności skarbcowej.
Wynik z tytułu odsetek wzrósł o +2% r./r. Wynik prowizyjny wyniósł 550 mln zł (spadek o 5% r./r.).  Koszty działania wyniosły 1 180 mln zł (spadek o 2% r./r.). Bank odnotował spadek kosztów ryzyka o 38% r./r. W 2018 roku bank zanotował dynamiczny wzrost wolumenów kredytowych, głównie segmentach klientów globalnych i największych polskich przedsiębiorstw.

Znaczący wzrost depozytów był możliwy dzięki akwizycji nowych klientów w strategicznej grupie docelowej: Citi Private Client (CPC) oraz Citigold dzięki konwekwentemu rozwojowi relacyjnego i eksperckiego modelu bankowości prywatnej.

Więcej informacji o wynikach Banku za 2018 rok w raporcie na stronie Relacji Inwestorskich: www.citihandlowy.pl
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj
src="https://www.online.citibank.pl/scripts/tracking/mbox.js " /> src="https://www.facebook.com/tr?id=143773809603902&ev=PageView&noscript=1" />