Strona Głównamój blogWaluta czyli pieniądz, ale pieniądz pieniądzowi nierówny
mój blog

Waluta czyli pieniądz, ale pieniądz pieniądzowi nierówny

Jak dzielą się waluty? Czyli FIAT vs Krypto

Rodzaje walut na rok 2021:
Waluty FIAT, które dzielimy na
- waluty „twarde” główne: USD dolar amerykański, Euro, Yen
- waluty "twarde" egzotyczne np. PLN polski złoty 
- waluty „miękkie” tj. o ograniczonej wymienialności np. nie wolno ich wywozić z kraju, bądź też ich wywóz podlega dużym restrykcjom (np. dinar tunezyjski).
Kryptowaluty dzielimy na:
- głowne, czyli Bitcoin
- alty, alternatyne (ang. Altcoins) np. Ethereum, XRP, Litecoin

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czym są waluty FIAT

Żeby szerzej opowiedzieć o walutach egzotycznych, musimy zacząć od wyjaśnienia tak podstawowej kwestii, jak waluty FIAT.
Pieniądz fiducjarny po raz pierwszy został wykorzystany w Europie, w XVII wieku. Jego głównym celem było zastąpienie złota oraz systemów towarowych, które w wymianie handlowej często przysparzały wielu problemów.
Waluty FIAT można najprościej zdefiniować jako legalne środki płatnicze, obowiązujące na danym terenie. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa fides, które oznacza wiarę. Co z wiarą mają wspólnego takie waluty? Chodzi przede wszystkim o to, że pieniądze te nie mają oparcia w kruszcu i innych rzeczywistych dobrach. Dlatego mówi się, że waluty fiducjarne są umowne. Kluczową wartością dla walut FIAT jest polityka monetarna rządów i krajowych banków centralnych.

Czym są waluty egzotyczne?

Zdecydowana większość obrotu na rynku walutowym odbywa się w dolarze amerykańskim, euro lub funcie brytyjskim. Warto jednak pamiętać o tym, że rynek walutowy pozwala na transakcję w innych mniej uczęszczanych tzw. walutach egzotycznych. Są to m.in. waluty rynków wschodzących, cechujące się mniejszą płynnością i większą wrażliwością na czynniki ryzyka. Mimo, że obrót w walutach egzotycznych nie przekracza 5% wartości całego rynku, może to być ciekawy pomysł na inwestycję alternatywną. Ich nazwa wcale nie musi mieć nic wspólnego z egzotyką jako taką. Są to waluty zarówno z Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki, jak i krajów skandynawskich. Polski złoty również zaliczany jest do tego koszyka. Mówiąc krótko, waluty egzotyczne to mniej popularne pieniądze, które są rzadziej wykorzystywane w dużych transakcjach międzynarodowych. Jednak obecnie w obrocie elektronicznym nabycie czy sprzedaż takiej waluty nie powinno stanowić większego problemu. Jedną z ich cech jest większa wrażliwość na czynniki ekonomiczne i polityczne.

Co wpływa na kurs walut egzotycznych

- kondycja gospodarcza kraju,
- polityka monetarna krajowego banku centralnego,
- sytuacja na rynkach globalnych,
- jeśli kraj jest dużym eksporterem jakiegoś surowca, notowania waluty mogą być powiązane z notowaniami cen tego surowca na giełdach światowych.
Kurs egzotycznej waluty nie zależy wyłącznie od kondycji gospodarki kraju, z którego pochodzi. Trendy na takim rynku walutowym są bardziej nie przewidywalne, ale zauważyć można pewną tendencję - w czasie kryzysu inwestorzy boją się ryzyka i zaczynają sprzedawać waluty egzotyczne, co negatywnie wpływa na ich kurs. Kapitał ucieka w tzw. bezpieczne przystanie (eng. safe heaven) co zazwyczaj powoduje umocnienie złota oraz walut takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.

Poniżej kilka przykładów walut egzotycznych.

Polski złoty (PLN) - Polska wraz z Czechami, Słowacją i Węgrami jest postrzegana na świecie jako region Europy środkowo-wschodniej. Poza Słowacją, która znajduje się w strefie euro, Polska, Czechy i Węgry nie zrezygnowały ze swoich narodowych walut, kraje te powiązane są ze sobą pod względem wielkości, położenia, przeszły podobną transformację gospodarczą, w związku z tym kursy walut tych krajów często podobnie reagują na wydarzenia na świecie. Złoty charakteryzuje się również tym, że jest mniej zmienny wobec euro, niż wobec dolara amerykańskiego. Wynika to z przynależności Polski do Unii Europejskiej i bliskich powiązań gospodarczych z krajami Strefy Euro.
Duńska korona (DKK) - jej kurs w dużej mierze powiązany jest z kursem euro. Zmienia się więc w zależności od tego, co dzieje się w Strefie Euro. W przypadku ataków spekulacyjnych Europejski Bank Centralny zobowiązany jest do pomocy duńskiemu rządowi. Z kolei celem tamtejszego banku centralnego jest utrzymanie wahań kursowych na poziomie 2,25%.
Rosyjski rubel (RUB) – jednostka monetarna Rosji zaliczana jest również do tzw. walut surowcowych. Rosja jest jednym z największych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego, więc kurs waluty jest mocno powiązany z aktualnymi notowaniami cen tych surowców. Na to ile kosztuje rubel wpływ mają także decyzje polityczne Rosji oraz oczywiście działania rosyjskiego banku centralnego.
Południowoafrykański rand (ZAR) – rand należy do walut, które są w dużym stopniu powiązane są z ceną najważniejszych surowców wydobywanych w RPA. Kurs mocno uzależniony od notowań cen złota, rudy żelaza oraz platyny. Niestety ze względu na kiepską sytuację gospodarczą, waluta obarczona podwyższoną wrażliwością na decyzje polityczne rządu i wydarzenia toczące się w kraju.

Obrót walutami egzotycznymi

Jeśli chcemy handlować walutami egzotycznymi, należy śledzić najważniejsze wydarzenia z krajów obserwowanych par walutowych. W tym celu należy skupić się na najważniejszych danych makroekonomicznych takich jak np. PKB, czy stopa bezrobocia. Bardzo istotne są również posiedzenia banków centralnych oraz ustalenia dotyczące polityki pieniężnej. Znajomość specyfiki danej waluty pozwoli na dobranie odpowiedniej strategii, jak również na określenie, które wydarzenia będą generowały największe ruchy cenowe. Decydując się na handel na drugorzędnych rynkach wschodzących, musimy uwzględnić wszystkie czynniki ryzyka, jak np. wyższy wskaźnik korupcji, konflikty wewnątrz kraju, czy też zagrożenie terrorystyczne. Egzotyczne pary walutowe stanowią wyzwanie same w sobie, dlatego też warto zastanowić się nad ograniczeniem ryzyka, łącząc je w pary z najbardziej płynnymi walutami takimi jak np. USD, EUR, czy GBP. W Citi Kantorze można obecnie znaleźć 15 różnych walut, gdzie oprócz walut głównych notowane są kursy bieżące pozostałych walut egzotycznych. Wymiana walutowa możliwa jest w dowolnych konfiguracjach. Warunkiem jest tylko posiadanie rachunku bankowego w danych walutach.
Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj